Bản tin VBPL đợt 2 tháng 9/2006

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa máy móc – Thuế suất thuế GTGT 10% sẽ áp dụng với các dịch vụ sau: (i) dịch vụ thiết kế, chế tạo và nâng cấp cho các loại máy móc, thiết bị; và (ii) dịch vụ lắp đặt thiết bị có bảo hành, bảo trì và hiệu chỉnh máy móc thiết bị.

Trong khi đó, dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị chỉ chịu mức thuế suất thuế GTGT là 5%. (Theo Công văn số 3376 TCT/PCCS ngày 11 tháng 9 năm 2006 của TCT).

Sử dụng hoá đơn khi chuyển trụ sở công ty – Theo quy định hiện hành, tổ chức cá nhân sử dụng hoá đơn khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn và nộp lại toàn bộ số hoá đơn chưa sử dụng cho cơ quan thuế nới cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữ, phá sản ngưng hoạt động.

Căn cứ quy định trên, nếu một công ty thay đổi trụ sở thì không thuộc đối tượng phải quyết toán sử dụng hoá đơn và nộp lại toàn bộ số hoá đơn chưa sử dụng với cơ quan thuế. Công ty được tiếp tục sử dụng số hoá đơn thu phí bảo hiểm tự in còn lại chưa sử dụng. Tuy nhiên, công ty phải gạch bỏ địa chỉ trên hoá đơn và đóng dấu địa chỉ mới trên hoá đơn. Đồng thời công ty phải khai báo với cơ quan thuế số lượng hoá đơn, ký hiệu, số hoá đơn được đóng dấu thêm địa chỉ mới. (Theo Công văn số 3368 TCT/PCCS ngày 11 tháng 9 năm 2006 của TCT).

Ưu đãi thuế TNDN đối với quỹ bảo lãnh tín dụng - Theo Thông tư số 82/2006/TT-BTC ngày 13 tháng 09 năm 2006 của BTC, đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư này bao gồm Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quỹ tài chính địa phương được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuỳ theo địa bàn, Quỹ bảo lãnh tín dụng thành lập mới được áp dụng thuế suất thuế thuế TNDN ưu đãi từ 10% đến 20% trong khoảng thời gian từ 10 năm đến 15 năm. Ngoài ra, đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng đang hoạt động nếu có dự án đầu tư mở rộng quy mô hoạt động bảo lãnh tín dụng thì cũng được hưởng mức thuế suất ưu đãi.

Về thời gian miễn giảm thuế TNDN, cũng tuỳ địa bàn Quỹ bảo hành tín dụng thành lập thì được miễn thuế thu nhập từ 02 năm đến 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp tương ứng từ 03 năm đến 07 năm tiếp theo. Ngoài ra, đối với Quỹ bảo hành tín dụng thực hiện dự án đầu tư mở rộng quy mô hoạt động bải lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại.

Thu LPTB đối với tài sản mua bằng ngoại tệ - Theo Công văn số 3429 TCT/TS ngày 13 tháng 9 năm 2006 của TCT, trường hợp mua tài sản bằng ngoại tệ thì giá tính lệ phí trước bạ được quy đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ nhưng không thấp hơn bảng giá tính lệ phí trước bạ do UBND quy định.

Nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản góp vốn – Theo Công văn số 3425 TCT/PCCS ngày 13 tháng 9 năm 2006 của TCT, trường hợp cá nhân là thành viên của công ty rút vốn góp bằng tài sản của mình ra khỏi công ty trong trường hợp công ty giải thể (công ty chấp thuận cho cá nhân rút vốn đúng bằng tài sản trước đây đã góp vốn và công ty đã đăng ký quyền sở hữu tài sản đó), thì cá nhân đó không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đó.

Giá phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế - Theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 08 năm 2006 của BGTVT, giá phục vụ khách hàng đi chuyến bay quốc tế được thu qua các Hãng hàng không khai thác đến và đi từ Việt Nam. Hành khách thanh toán giá phục vụ hành khách cùng với giá cước vận chuyển hàng không.

Mức thu được quy định cụ thể như sau:

Cảng hàng không
Mức giá (USD/hành khách)
Nội Bài, Tân Sơn Nhất
14
Cảng hàng không khác
8

Đối tượng được miễn thu là hành khách quá cảnh trong vòng 24 giờ, thành viên tổ bay và trẻ em dưới 2 tuổi. Đối tượng giảm giá là trẻ em từ 2 đến 12 tuổi.

Ngoài ra, quyết định còn quy định chi tiết việc thanh toán đối với các chuyến bay quốc tế tại cảng hàng không Việt Nam.

Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuế - Ngày 7 tháng 9 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuế theo Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đang quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ quỹ nhà về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước ngày 30 tháng 12 năm 2006. UBND có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và bán nhà ở cho người đang thuê.

Giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê được thực hiện theo giá mà UBND đã áp dụng trước ngày 31/12/2004. Đối với phần diện tích đất mở rộng liền kề với nhà thuộc sở hữu nhà nước nếu phù hợp với quy hoạch xây dựng thì người mua nhà phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích mở rộng đó.

Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, người mua nhà áp dụng phương thức trả dần trong 10 năm thì số tiền còn lại được thanh toán trong trong mỗi năm tiếp theo bằng đòng Việt Nam mà không được quy đổi ra vàng. cộng với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại vào thời điểm thanh toán.

Vướng mắc thủ tục XNK tại chỗ - Căn cứ các quy định hiện hành, khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ phải giao 04 tờ khai hải quan và hoá đơn giá trị gia tăng (liên giao cho khách hàng nước ngoài) và phiếu giao hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ cho doanhnghiệp nhập khẩu tại chỗ.

Trong đó:

(a) Hoá đơn GTGT xuất giao cho doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ khi giao hàng, trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ tên thương nhân nước ngoài, tên doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ nhận hàng (cơ sở nhập khẩu) và địa điểm giao hàng tại Việt Nam, giá trị lô hàng xuất khẩu.

(b) Phiếu giao hàng giữa doanh nghịêp xuất tại chỗ và doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ phải ghi rõ tên thương nhân nước ngoài, tên doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ, số hợp đồng xuất khẩu, số lượng, giá trị lô hàng thực xuất khẩu tại chỗ và phí gia công lô hàng,có ký nhận của hai bên xuất, nhập khẩu tại chỗ. (Theo Công văn số 4167/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 09 năm 2006 của TCHQ).

Kiểm tra việc sử dụng điện – Việc kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện đối với tổ chức và cá nhân được tiến hành dưới hình thức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, kiểm tra viên điện lực phải lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Đối với việc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, nguyên tắc giải quyết các tranh chấp hợp đồng phải tuân theo quy định của pháp luật, đồng thời việc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện căn cứ vào các thoả thuận tại hợp đồng đã ký giữa hai bên mua và bán điện.

Ngoài ra, về việc bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng căn cứ theo thoả thuận trong hợp đồng, nếu không thoả thuận trong hợp đồng thì thực hiện theo quy định của pháp luật. Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng căn cứ theo thoả thuận trong hợp đồng nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Về trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện thì chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giải quyế tranh chấp, Sở công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra xác minh hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hoà giải và ra kết luận giải quyết tranh chấp. Nếu một trong hai bên không nhất trí với kết luận của Sở Công nghiệp thì có quyền chuyển sang Trọng tài thương mại để giải quyết hoặc khởi kiện tại Toà án. (Theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 09 năm 2006).

Chấn chỉnh kỷ cương hành chính – Ngày 7 tháng 9 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Một trong các điểm nổi bật của chỉ thị là phải thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, độc lập, khách quan trong nội bộ, khắc phục tình trạng khép kín, thiếu công khai, minh bạch dễ phát sinh tiêu cực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp.

Công bố công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử cơ quan, đơn vị, tổ chức mình để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức đối với việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của các cán bộ, công chức, viên chức.

Hướng dẫn thi hành luật nhà ở - Ngày 06 tháng 09 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở. Nghị định này quy định chi tiết về phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, sở hữu nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.

Các loại dự án phát triển nhà ở theo Nghị định này gồm: Dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án phát triển nhà ở xã hội và dự án phát triển nhà ở công vụ.

Về việc cấp chứng nhận sở hữu nhà ở, các trường hợp được cấp là tổ chức cá nhân thuộc đối tượng sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo luật nhà ở, có nhà ở tạo lập hợp pháp. Nhà ở tạo lập hợp pháp là nhà có giấy tờ chứng minh việc tạo lập theo quy định của điều 43 của Nghị định này.

Đối với việc bảo hành nhà ở, nhà ở phải được bảo hành sau khi hoàn thành việc xây dựng đưa vào sử dụng, trừ trường hợp nhà ở hỏng do thiên tai, địch hoạ hoặc do người sử dụng gây ra. Trường hợp tổ chức, cá nhân thi công xây dựng hoặc bán nhà ở không thực hiện việc bảo hành nhà ở thì chủ sở hữu có quyền khởi kiện ra toà án, trường hợp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong bảo hành nhà ở mà gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Việc thuê mua nhà ở xã hội phải được thực hiện thông qua hợp đồng được ký giữa hai đơn vị nhà ở xã hội và người thuê mua. Đồng thời sau khi trả trước 20% giá trị nhà ở thuê mua, bên thuê mua được phép trả số tiền còn lại theo thời gian do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định, nhưng không thấp hơn 15 năm và không vượt quá 20 năm.

Nghị định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế các Nghị định trước đây. (Theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 06 tháng 09 năm 2006).

Điểu chỉnh mức lương tối thiểu chung - Theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 10 năm 2006, mức lương tối thiểu chung được nâng từ 350.000 đồng/tháng lên 450.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu chung này được dùng làm cơ sở điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc và tính trợ cấp thôi việc, các chế độ được hưởng, các khoản trích tính theo lương tối thiểu chung như sau: (i) Tăng 28,6% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đã được điểu chỉnh đối với cán bộ xã đã nghỉ hưu.; (ii) Tăng 28,6 % trên mức lương trợ cấp của tháng 09 năm 2006 đối với người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tính theo mức lương tối thiểu chung; (iii) Tính trợ cấp thôi việc cho số tháng làm việc kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi đối với lao động dôi dư.

Quy định về giấy phép hoạt động điện lực - Ngày 06 tháng 09 năm 2006 Bộ Công Nghiệp đã ra Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý giấy phép hoạt động điện lực.

Đối tượng áp dụng của quyết định này gồm các lĩnh vực hoạt động điện: Tư vấn quy hoạch điện lực; tư vấn đầu tư xây dựng điện; Tư vấn giám sát thi công các công trình điện; Phát điện; Truyền tải điện; Phân phối điện; Bán buôn, bán lẻ điện; và Xuất nhập khẩu điện.

Về điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện phải là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điên lực; Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2006 của TTCP về việc thành lập trường Đại học FPT.
 • Quyết định số 204/2006/QĐ-TTg ngày 02 tháng 09 năm 2006 của TTCP về việc ban hành chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.
 • Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2006 của TTCP về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2006 của TTCP về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
 • Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2006 của TTCP về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
 • Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định 61/CPngày 05 tháng 07 năm 1994 của Chính phủ.
 • Nghị quyết 22/2006/NQ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2006.
 • Quyết định số 207/2006/NĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của TTCP về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2025.
 • Quyết định số 206/2006/NĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2006 của TTCP về việc thí điểm chuyển Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.
 • Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
 • Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.
 • Công văn số 5041/VPCP-KG ngày 11 tháng 09 năm 2006 của VPCP về việc thực hiện Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng.
 • Công văn số 5037/VPCP-KG ngày 11 tháng 09 năm 2006 của VPCP về việc sửa đổi Nghị định của Chính phủ số 65/2001/NĐ-CP.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Thông tư số 83/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 09 năm 2006 về việc hướng dẫn quản lý tài chính Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh giai đoạn 2006 đến 2010”.
 • Thông tư số 82/2006/TT-BTC ngày 13 tháng 09 năm 2006 về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 09 năm 2006 về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.
 • Thông tư số 80/2006/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2006 của BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp.
 • Quyết định số 47/2006/QĐ-BTC ngày 13 tháng 09 năm 2006 của BTC về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài chính Quỹ chăm sóc người cao tuổi.
 • Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ngày 06 tháng 09 năm 2006 của BTC về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn.
 • Quyết định số 44/2006/QĐ-BTC ngày 29 tháng 08 năm 2006 của BTC về việc ban hành tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 3453/TCT-PCCS ngày 14 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phương Nga về chính sách thuế.
 • Công văn số 3450/TCT-TS ngày 14 tháng 09 năm 2006 về việc thu thuế CQSDĐ và lệ phí trước bạ.
 • Công văn số 3440/TCT-TS ngày 14 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc phat chậm nôp thuế đất.
 • Công văn số 3438/TCT-PCCS ngày 14 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Công ty Cô phần thuỷ điện Hương Điền về thuế nhà đất.
 • Công văn số 3437/TCT-PCCS ngày 14 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc lập hoá đơn.
 • Công văn số 3446/TCT-ĐTNN ngày 14 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH Siemems về việc thuế suất GTGT hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu.
 • Công văn số 3445/TCT-PCCS ngày 14 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 3444/TCT-PCCS ngày 14 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc lập hoá đơn và kê khai thuế GTGT.
 • Công văn số 3443/TCT-PCCS ngày 14 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc thuế GTGT đối với TSCĐ tự làm.
 • Công văn số 3442/TCT-PCCS ngày 14 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc thuế GTGT đối với TSCĐ tự làm.
 • Công văn số 3431/TCT-PCCS ngày 14 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi công ty Công ty thông tin di động về việc sử dụng hoá đơn tự tin.
 • Công văn số 3430/TCT-PCCS ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc nộp thuế GTGT.
 • Công văn số 3429/TCT-TS ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc tính, thu lệ phí trước bạ đối với tài sản mua hàng bằng ngoại tệ.
 • Công văn số 3428/TCT-TNCN ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Văn phòng điều hành Dự án Liên danh Penta-Toa về việc thuế TNCN của Liên danh Penta-Toa.
 • Công văn số 3422/TCT-DNK ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT về chính sách thuế.
 • Công văn số 3416/TCT-TS ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu NN.
 • Công văn số 3425/TCT-PCCS ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc lệ phí trước bạ.
 • Công văn số 3421/TCT-TS ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc thu lệ phí trước bạ nhà đất.
 • Công văn số 3420/TCT-TS ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc lệ phí trước bạ đất đối với doanh nghiệp cổ phần hoá.
 • Công văn số 3419/TCT-TS ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc tính, nộp tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 3418/TCT-TS ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc nộp tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 3417/TCT-PCCS ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH SX-KD Hai Thành về việc giải đáp chính sách thuế.
 • Công văn số 3414/TCT-ĐTNN ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc hướng dẫn về chuyển lỗ khi quyết toán Thuế.
 • Công văn số 3413/TCT-PCCS ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc xử lý truy thu thuế đối với xe ô tô.
 • Công văn số 3411/TCT-PCCS ngày 12 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc xử lý hành vi kê khai doanh thu thấp hơn thực tế trong giai đoạn được miễn thuế TNDN.
 • Công văn số 3410/TCT-PCCS ngày 12 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc khấu hao TSCĐ.
 • Công văn số 3409/TCT-TS ngày 12 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc nộp lệ phí trước bạ.
 • Công văn số 3402/TCT-TS ngày 12 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc giá tính LPTB.
 • Công văn số 3401/TCT-TS ngày 12 tháng 09 năm 2006 của TCT miễn tiền thuế đất.
 • Công văn số 3400/TCT-PCCS ngày 12 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc xử lý thuế môn bài đã thu đối với hộ đánh bắt hải sản.
 • Công văn số 3398/TCT-TS ngày 12 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 3397/TCT-PCCS ngày 12 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc chứng từ hạch toán đối với các khoản chi phí cho Công ty mẹ chi hộ trước khi thành lập.
 • Công văn số 3395/TCT-PCCS ngày 12 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc chính sách hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 3394/TCT-PCCS ngày 12 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Doanh nghiệp tư nhân Thái Bình Dương về chính sách thuế trong trường hợp chủ DNTN góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
 • Công văn số 3392/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH K.Source Việt Nam về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư.
 • Công văn số 3391/TCT-TNCN ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT kê khai và nộp thuế TNCN.
 • Công văn số 3388/TCT-DNK ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc hạch toán chi phí hỗ trợ sản phẩm hỏng.
 • Công văn số 3387/TCT-DNK ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc chuyển lỗ của Công ty TNHH TM Hoàng Lê.
 • Công văn số 3386/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Công ty Comvik International Việt Nam AB về việc hạch toán chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 • Công văn số 3379/TCT-PCCS ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT thủ tục đăng kí cấp MST và mua hoá đơn đối với các đơn vị trực thuộc.
 • Công văn số 3377/TCT-PCCS ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên về việc kê khai thuế GTGT.
 • Công văn số 3376/TCT-PCCS ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH Ứng dụng và Phát tiển Công nghệ An Việt về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 3373/TCT-PCCS ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng hoá đơn.
 • Công văn số 3372/TCT-PCCS ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc xử lý mất biên lai phí.
 • Công văn số 3371/TCT-PCCS ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý TSCĐ
 • Công văn số 3370/TCT-PCCS ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Công ty CP Tư vấn Thiết kế Sáng tại Không gian DIC về việc hạch toán chi phí tài sản là thương hiệu.
 • Công văn số 3369/TCT-PCCS ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà 204 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạch TP.HCM về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 3368/TCT-PCCS ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Bảo hiển nhân thọ Việt Nam về việc sử dụng hoá đơn khi di chuyển trụ sở kinh doanh.
 • Công văn số 3367/TCT-PCCS ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc thu hồi quyết định xử phạt phạm hành chính.
 • Công văn số 3366/TCT-TTr ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc xử lý hoá đơn bất hợp pháp.
 • Công văn số 3365/TCT-PCCS ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT gửi Chi nhánh Văn phòng Luật Sư Hồng Đức về việc xử lý hoá đơn bị mất.
 • Công văn số 3364/TCT-DNK ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCT về việc nộp thuế Môn bài.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 4231/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCHQ gửi Trung Tâm Thương mại dịch vụ đầu tư xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải về việc thuế ôtô nhập khẩu.
 • Công văn số 4223/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 09 năm 2006 của TCHQ gửi Cục Hải quan tp. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nam Nhật Tiên về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 4209/TCHQ-QSQL ngày 12 tháng 09 năm 2006 của TCHQ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc triển khai Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ XNC.
 • Công văn số 4191/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 09 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Ô tô Toyota Việt Nam về việc vướng mắc về ân hạn thuế.
 • Công văn số 4178/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 09 năm 2006 của TCHQ gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc Giá tính thuế rượu nhập khẩu Công ty Quốc tế Vang.
 • Công văn số 4176/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 09 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Thương mại và Du lịch về việc xác nhận nợ thuế.
 • Công văn số 4174/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 09 năm 2006 của TCHQ gửi Cục Hải quan Bình Dương về việc Giá tính thuế xe ô tô Nhập khẩu.
 • Công văn số 4172/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 09 năm 2006 của TCHQ gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố và Công ty cổ phần TM & DV dầu khí Vũng Tàu về việc ân hạn thuế.
 • Công văn số 4167/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 09 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty cổ phần thương mại Du lịch Thành Sơn về việc vướng mắc thủ tục XNK tại chỗ.
 • Công văn số 4166/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 09 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ Tùng Hà Nội về việc xử lý nợ thuế, ân hạn thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
·[FONT=&quot] [/FONT]Thông tư số 11/TT-LĐTBXH ngày 12 tháng 09 năm 2006 của BLĐTBXH về việc hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 3172/LĐTBXH-TL ngày 13 tháng 09 năm 2006 của BLĐTBXH gửi Tập đoàn Tập đoàn quản trị Hội đồng bưu chính viễn thông Việt Nam về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 3171/LĐTBXH-TL ngày 13 tháng 09 năm 2006 của BLĐTBXH gửi Tập đoàn Dệt may Việt Nam về việc xếp lương đối với biên tập viên, phóng viên trong công ty nhà nước.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 3149/LĐTBXH-TL ngày 12 tháng 09 năm 2006 của BLĐTBXH về việc đơn giá tiền lương năm 2006 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
·[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 3137/LĐTBXH-LĐVL ngày 11 tháng 09 năm 2006 của BLĐTBXH gửi Ban quản lý xây dựng và Phát triển đô thị về việc xây dựng Thoả ước lao động tập thể và Nội quy lao động
 • Công văn số 3119/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 09 năm 2006 của BLĐTBXH về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với khối vận tải đường sắt thuộc TCty Đường sắt Việt Nam.
 • Công văn số 3116/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 09 năm 2006 của BLĐTBXH về việc đơn giá tiền lương năm 2006 của Tổng công ty Lương thực MN.
 • Công văn số 3114/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 09 năm 2006 của BLĐTBXH gửi Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc đơn giá tiền lương năm 2006 và QTL-HĐQT,GĐ của T-KS Việt Nam.
 • Công văn số 3111/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 09 năm 2006 của BLĐTBXH về việc xếp công ty hạng I.
 • Công văn số 3108/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 09 năm 2006 của BLĐTBXH về việc xếp công ty hạng I.
 • Công văn số 3100/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 09 năm 2006 của BLĐTB-XH gửi Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc xếp hạng công ty cổ phần.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 16/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 08 năm 2006 của BKHCN về việc ban hành “Quy định về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010”
 • Công văn số 2289/BKHCN-TCCB ngày 06 tháng 09 năm 2006 về việc hướng dẫn bổ sung xây dựng Đề án chuyển đổi của các tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP.
 • Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 09 năm 2006 của BCN về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
 • Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 09 năm 2006 của BCN về việc ban hành Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
 • Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31 tháng 08 năm 2006 của BCN về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập.
 • Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 08 năm 2006 về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
 • Quyết định số 39/2006/QĐ-BBCVT ngày 07 tháng 09 năm 2006 của BBCVT về việc sửa đổi một số điều Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.
 • Quyết định số 27/2006/QĐ-BXD ngày 06 tháng 09 năm 2006 của BXD về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.
 • Quyết định số 31/2006/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 08 năm 2006 của BGTVT về phương thức thu Giá phục vụ khách hàng đi chuyến bay quốc tế tại các cảng hàng không Việt Nam./.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều