Lập bảng chệch lệch tạm thời đc khấu trừ và tài sản thuế thu nhập hoãn lại?

  • Thread starter spunsunsss
  • Ngày gửi
S

spunsunsss

Guest
26/4/14
0
0
0
29
tphcm
Năm 2006 Cty Lê Nguyễn mua 2 TSCĐ :
1. TSCĐ X có nguyên giá 24 triệu , thời gian sử dụng theo kế toán để khấu hao 4 năm , thời gian khấu hao theo thuế là 6 năm.
2. TSCĐ Y có nguyên giá 30 triệu , thời gian sử dụng theo kế toán để khấu hao 3 năm , thời gian khấu hao theo thuế là 5 năm.
Thuế suất thuế TNDN 28% . Công ty giả sử chỉ có 2 TSCĐ trên liên quan đến TS thuế TNDN hoãn lại.
Năm 2006 , công ty có doanh thu thuần là 1.100T , CP SXKD là 1.000T.
CP khấu hao theo kế toán 306T , CP khấu hao theo thuế 300T.
CP thuế TNDN đã nộp 20T
Yêu cầu : lập bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ và bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại từ 2006 đến 2011
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA