Lập bảng chệch lệch tạm thời đc khấu trừ và tài sản thuế thu nhập hoãn lại?

  • Thread starter spunsunsss
  • Ngày gửi
S

spunsunsss

Guest
26/4/14
0
0
0
28
tphcm
Năm 2006 Cty Lê Nguyễn mua 2 TSCĐ :
1. TSCĐ X có nguyên giá 24 triệu , thời gian sử dụng theo kế toán để khấu hao 4 năm , thời gian khấu hao theo thuế là 6 năm.
2. TSCĐ Y có nguyên giá 30 triệu , thời gian sử dụng theo kế toán để khấu hao 3 năm , thời gian khấu hao theo thuế là 5 năm.
Thuế suất thuế TNDN 28% . Công ty giả sử chỉ có 2 TSCĐ trên liên quan đến TS thuế TNDN hoãn lại.
Năm 2006 , công ty có doanh thu thuần là 1.100T , CP SXKD là 1.000T.
CP khấu hao theo kế toán 306T , CP khấu hao theo thuế 300T.
CP thuế TNDN đã nộp 20T
Yêu cầu : lập bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ và bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại từ 2006 đến 2011
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều