Hạch toán kế toán nhận khuyến mại trừ vào tổng tiền thanh toán trên HĐ GTGT

  • Thread starter Vinh Again
  • Ngày gửi
V

Vinh Again

Guest
6/5/14
2
0
0
58
Hải Phòng
Công ty mình mới nhận làm đại lý bán sơn, mình nhận hóa đơn mua hàng có khuyến mại như sau:
Hóa đơn 1)
1 Sơn : 4 thùng 18lit x 1.164.345 = 4.657.380
2 Sơn: 4 thùng 4.375 lít x 1.255.800 = 5.023.200
Chiếu khấu doanh số năm 2013 = 9.580.000
Cộng tiền hàng = 100.580
Thuế GTGT10% = 10.058
Tổng cộng tiền thanh toán = 110.638

Hóa đơn 2)
nước pha màu YELLOW (hàng khuyến mại không thu tiền) 1 lon x 829.000= 829.000
nước pha màu MAGENTA (hàng khuyến mại không thu tiền) 1lon x342.000= 342.000
Công tiền hàng =1.171.000
Thuế xuất VAT X% = 0
Tổng cộng tiền thanh toán = 1.171.000
Ghi chú: Hàng hóa này mình không bán mà dùng để pha sơn cho khách hàng.

Hóa đơn 3)
Lịch Block ( hàng khuyến mại không thu tiền) 31 cuốn x 53.000 = 1.643.000
Công tiền hàng =1.643.000
Thuế xuất VAT X% = 0
Tổng cộng tiền thanh toán =1.643.000
Ghi chú: Hàng hóa này mình cho khách hàng, CBCNV nhân năm mới.

Các hóa đơn đầu vào như trên mình phải hạch toán sổ sách kế toán như thế nào mong ketoan.vn giúp mình với.
Mong sớm nhận được hướng dẫn.
Chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ.
Cảm ơn tất cả các bạn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA