Hạch toán chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí gia công như thế nào đối với công ty thương mại?

  • Thread starter tuyetle166
  • Ngày gửi
T

tuyetle166

Sơ cấp
9/5/14
0
0
6
Tp Hồ Chí Minh
Giấy phép đăng ký KD của công ty mình là bán buôn thực phẩm, hàng tiêu dùng... (có nghĩa là thương mại), nhưng nguyên liệu đầu vào do công ty mình mua, rồi mang qua công ty khác gia công, đóng gói. Vậy mình phải hạch toán chi phí nguyên liệu đầu vào và chi phí gia công đó như thế nào??
Mình hạch toán như thế này có đúng không? bà con cho mình ý kiến với? Cảm ơn bà con rất nhiều

Mua nguyên liệu

Nợ 1561 (phân bổ chi tiết cho từng mặt hàng)
Có 331/111/112

Hạch toán chi phí đóng gói, chế biến

Nợ 1562 (phân bổ cho từng mặt hàng)
Có 331/111/112
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tuyetle166

Sơ cấp
9/5/14
0
0
6
Tp Hồ Chí Minh
Ðề: Hạch toán chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí gia công như thế nào đối với công ty thương mại?

Hạch toán chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí gia công như thế nào đối với công ty thương mại?
Giấy phép đăng ký KD của công ty mình là bán buôn thực phẩm, hàng tiêu dùng... (có nghĩa là thương mại), nhưng nguyên liệu đầu vào do công ty mình mua, rồi mang qua công ty khác gia công, đóng gói. Vậy mình phải hạch toán chi phí nguyên liệu đầu vào và chi phí gia công đó như thế nào??
Mình hạch toán như thế này có đúng không? bà con cho mình ý kiến với? Cảm ơn bà con rất nhiều

Mua nguyên liệu

Nợ 1561 (phân bổ chi tiết cho từng mặt hàng)
Có 331/111/112

Hạch toán chi phí đóng gói, chế biến

Nợ 1562 (phân bổ cho từng mặt hàng)
Có 331/111/112
 
B

bi.b.bo.58

Guest
Ðề: Hạch toán chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí gia công như thế nào đối với công ty thương mại?

Nếu b là trường hợp gia công ngoài thì tiến hành tập hợp CP gia công ngoài rồi tiến hành tính giá thành cho từng SP.
 
T

tuyetle166

Sơ cấp
9/5/14
0
0
6
Tp Hồ Chí Minh
Ðề: Hạch toán chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí gia công như thế nào đối với công ty thương mại?

Vậy có nghĩa là lúc xuất NVL đi gia công mình đưa vào 154, lúc gia công về mình cũng đưa vào 154, sau đó mới tính gia thành cho từng SP hả bạn?
 
T

tuyetle166

Sơ cấp
9/5/14
0
0
6
Tp Hồ Chí Minh
Ðề: Hạch toán chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí gia công như thế nào đối với công ty thương mại?

Nếu b là trường hợp gia công ngoài thì tiến hành tập hợp CP gia công ngoài rồi tiến hành tính giá thành cho từng SP.

Vậy có nghĩa là lúc xuất NVL đi gia công mình đưa vào 154, lúc gia công về mình cũng đưa vào 154, sau đó mới tính gia thành cho từng SP hả bạn?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA