Quyết định 329/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

www.phantuannam.com
Quyết định này thay thế Quyết định số 443/QĐ-TCT ngày 29/4/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế.


Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/3/2014

Tải toàn văn Quyết định 329/QĐ-TCT tại đây
 

Thành viên trực tuyến

  • dvhthavu20
  • auyeuch

Xem nhiều

TEXT LINK