Quyết định 329/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#1
Quyết định này thay thế Quyết định số 443/QĐ-TCT ngày 29/4/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fphoto.webketoan.vn%2Fupanh%2Fimages%2F2014%2F05%2F10%2F329_QD_TCT_27-3-2014_tap_chi_ke_toan.png&hash=56dc4542d5fe61e2376c5b4a82eed317

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/3/2014

Tải toàn văn Quyết định 329/QĐ-TCT tại đây
 

Thành viên trực tuyến

  • vinalinkseo
  • VanNguyen1709
Xem nhiều