Quyết định 329/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
Quyết định này thay thế Quyết định số 443/QĐ-TCT ngày 29/4/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế.

329_QD_TCT_27-3-2014_tap_chi_ke_toan.png

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/3/2014

Tải toàn văn Quyết định 329/QĐ-TCT tại đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều