Hạch toán số tiền chênh lệch do điều chỉnh hóa đơn

  • Thread starter THUYVAN2891
  • Ngày gửi
T

THUYVAN2891

Sơ cấp
17/9/13
11
0
0
32
hà nội
Cả nhà cho mình hỏi chút với .

Mình xuất hoá đơn cho khách hàng, bị sai số tiền so với hợp đồng và số tiền họ chuyển qua ngân hàng cho bên mình.
Công ty mình chưa kê khai hoá đơn này, mình định sẽ huỷ hoá đơn và viết lại, và phần định khoản kế toán thì mình chỉ cần xoá bỏ cái cũ đi và định khoản lại theo hoá đơn mới.
Nhưng bên khách hàng của mình lại kê khai hoá đơn này rồi, nên không huỷ được, mình sẽ viết hoá đơn điều chỉnh cho cái viết sai kia. nhưng mình không biết sẽ định khoản như thế nào hoá đơn này.
Mình định khoản ngược như thế này thì có đúng không: Nợ TK 5111, Nợ TK 3331 / Có TK 131.: số tiền chênh lệch

Mong cả nhà giúp đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngogianghia

Trung cấp
29/6/05
199
1
18
42
Bắc Ninh
Ðề: Viết sai hoá đơn

Cả nhà cho mình hỏi chút với .


Mình định khoản ngược như thế này thì có đúng không: Nợ TK 5111, Nợ TK 3331 / Có TK 131.: số tiền chênh lệch

Mong cả nhà giúp đỡ

Hoàn toàn hợp lý Bạn à. Bạn cũng chú ý hoàn thiện thủ tục liên quan tới việc xuất hoá đơn điều chỉnh "3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
 
nobinhon

nobinhon

Sơ cấp
Ðề: Viết sai hoá đơn

Hoàn toàn hợp lý Bạn à. Bạn cũng chú ý hoàn thiện thủ tục liên quan tới việc xuất hoá đơn điều chỉnh "3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
chi tiết cảm ơn bạn, bạn ở đâu bắc ninh thế
 
T

THUYVAN2891

Sơ cấp
17/9/13
11
0
0
32
hà nội
Ðề: Hạch toán số tiền chênh lệch do điều chỉnh hóa đơn

Cảm ơn bạn @ngogianghia
Bạn cho mình hỏi thêm chút, tại vì bên mình kê khai hóa đơn theo quý, bên mình chưa kê khai hóa đơn này trong quý 2. vậy thì quý 2 này mình cứ kê khai hóa đơn sai kia, rồi kê khai hóa đơn điều chỉnh vào quý 3 à.
Cảm ơn bạn !
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA