Mỗi tuần một chuyên đề

Công văn 1130/tct-cs vẫn phải thanh toán qua ngân hàng đối với hộ kinh doanh cá nhận hoá đơn từ 20 t

  • Thread starter mkhank4
  • Ngày gửi
mkhank4

mkhank4

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
3/5/13
259
82
28
35
cantho
CÔNG VĂN 1130/TCT-CS VẪN PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ NHẬN HOÁ ĐƠN TỪ 20 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1130/TCT-CS
V/v chính sách thuế.
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014
Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre.
(Số 75, đường 30/4, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre)
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 625/CV-XNK ngày 23/12/2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre kiến nghị về hóa đơn, chứng từ có liên quan khi mua hàng hóa của hộ nông dân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 1, điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ:
"Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau:…
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;… phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.
c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc:…; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này."
Căn cứ quy định nêu trên:
- Trường hợp Công ty XNK Bến Tre mua nông sản của người sản xuất trực tiếp bán ra thì chỉ cần có chứng từ thanh toán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định, không bắt buộc phải sử dụng chứng từ không dùng tiền mặt.
- Trường hợp Công ty mua nông sản của hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn theo quy định thì đối với hóa đơn mua hàng từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt trừ trường hợp lập Bảng kê quy định tại điểm b, khoản 1 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.


Như Vậy
-Theo công văn trên thì nếu hộ cá nhân đủ điều kiện mua hóa đơn lẻ trực tiếp ( hóa đơn thông thường) của cơ quan thuế nếu giá trị thanh tóan > 20.000.000 thì doanh nghiệp phải thanh tóan bằng chuyển khoản ( ủy nhiệm chi, sec…) thì mới được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
- Đối với hàng hóa do dân tự đánh bắt nuôi trồng: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;… phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm. => thì phải lập bảng kê + chứng từ thanh tóan ( tiền mặt, tiền gửi) đều là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Công văn 1130/tct-cs vẫn phải thanh toán qua ngân hàng đối với hộ kinh doanh cá nhận hoá đơn từ 20 triệu đồng trở lên

Cảm ơn bạn, đây là câu hỏi mình đang thắc mắc khi đích thân Cục Thuế cấp hóa đơn lẻ trên 20tr thì có phải thanh toán qua ngân hàng không, nay đã có giải đáp.
Mà bắt buộc cũng đúng, vì kể cả qua Thuế lấy hóa đơn thì cũng chỉ đóng thêm thuế GTGT và TNDN chứ cũng ko kiểm soát được việc thanh toán có thật hay không.
P/s: Mà sao bạn ko up file lên luôn, :)
........
Oh nhưng mà mình xem lại TT39, Thuế chỉ cấp hóa đơn đối với hộ, cá nhân không kinh doanh. Còn hộ, cá nhân kinh doanh thì phải mua hóa đơn Thuế để sử dụng chứ ko phải cấp từng lần, mà CV này chỉ qui định đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Như vậy trường hợp ko kinh doanh mà cấp hóa đơn lẻ từng lần phát sinh vẫn chưa rõ ràng, :(
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA