Chi Phí Thuê Kho

  • Thread starter VanAnhCT
  • Ngày gửi
V

VanAnhCT

Sơ cấp
11/7/14
18
0
0
Việt Nam
1.Bên em thuê kho chứa hàng đầu mỗi quý nhận hóa đơn 1 lần.Em đk là:
Nợ 642
Có 112
Nhưng bên ********* co a/c nói nên đưa vào chi phí mua hàng 1562 và phân bổ vào giá vốn 632, mà bên em sử dụng NĐ 48 bảng tk chỉ có 156 (không có 1561 và 1562 ) .Em phân vân không biết minh đk như thế có đúng không nữa.
2.Chi phí thuê xe vân chuyển mua hàng về nhập kho trước giờ em vẫn Đk là ;
Nợ 6421
Có 111
Bây giờ giật mình nhìn lại thì thấy nó là chi phí mua hàng nhưng không biết cách đk, mong các tiền bối làm ơn chỉ giúp em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA