Có phải xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán?

  • Thread starter VanLyDocHanh107
  • Ngày gửi
VanLyDocHanh107

VanLyDocHanh107

Cao cấp
9/11/10
200
16
18
13
Lê Chân
1/ Công ty em là công ty CP, vừa qua công ty em xuống sàn UPCOM, công ty tự quản lý số lượng CP. Đợt này có nhiều cá nhân muốn chuyển nhượng lại CP đó cho 1 số cổ đông chủ chốt, giờ em băn khoăn là khoản thuế TNCN từ chuyển nhượng đó em có phải xuất chứng từ khấu trừ cho cá nhân chuyển nhượng không??
2/ Về mặt tờ khai em vẫn là tờ khai 03/KK - TNCN có đúng không ạ, cuối năm những trường hợp nào được Ủy quyền quyết toán thuế TNCN ( có phải ủy quyền là ủy quyền chung về quyết toán thuế TNCN không ạ?? hay quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công khác với từ đầu tư vốn?

Mong các bác giúp đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ongbichhoa

ongbichhoa

Ngóng Gió Trời
4/11/10
477
88
28
Hà Nội
Ðề: Có phải xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán?

1/ Công ty em là công ty CP, vừa qua công ty em xuống sàn UPCOM, công ty tự quản lý số lượng CP. Đợt này có nhiều cá nhân muốn chuyển nhượng lại CP đó cho 1 số cổ đông chủ chốt, giờ em băn khoăn là khoản thuế TNCN từ chuyển nhượng đó em có phải xuất chứng từ khấu trừ cho cá nhân chuyển nhượng không??
2/ Về mặt tờ khai em vẫn là tờ khai 03/KK - TNCN có đúng không ạ, cuối năm những trường hợp nào được Ủy quyền quyết toán thuế TNCN ( có phải ủy quyền là ủy quyền chung về quyết toán thuế TNCN không ạ?? hay quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công khác với từ đầu tư vốn?

Mong các bác giúp đỡ

1. Chứng từ khấu trừ: khi cá nhân bị khấu trừ thuế yêu cầu thì sẽ xuất - đây là căn cứ để cho cá nhân đó quyết toán thuế sau này. Khi đã xuất chứng từ khấu trừ, thì cá nhân đó sẽ phải tự quyết toán, chứ công ty không quyết toán thay.
(Ví dụ, trong năm 1 cá nhân có thu nhập chính ở công ty bạn, và có thêm cả các thu nhập vãng lai khác, thì cá nhân đó sẽ phải yêu cầu các nơi chi trả thu nhập đó xuất chứng từ khấu trừ thuế, để cá nhân đó tự quyết toán với cơ quan thuế).
2. Uỷ quyền quyết toán chỉ dành cho những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, và trong năm chỉ có một thu nhập duy nhất tại nơi chi trả thu nhập đó. (Nghĩa là không bắt buộc nhân viên đó pải làm từ đầu năm, có thể tuyển dụng từ tháng 6, nhưng từ tháng 1 đến tháng 6 cá nhân đó thất nghiệp ko có thu nhập, thì vẫn coi là đủ điều kiện uỷ quyền quyết toán).
 
VanLyDocHanh107

VanLyDocHanh107

Cao cấp
9/11/10
200
16
18
13
Lê Chân
Ðề: Có phải xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán?

1. Chứng từ khấu trừ: khi cá nhân bị khấu trừ thuế yêu cầu thì sẽ xuất - đây là căn cứ để cho cá nhân đó quyết toán thuế sau này. Khi đã xuất chứng từ khấu trừ, thì cá nhân đó sẽ phải tự quyết toán, chứ công ty không quyết toán thay.
(Ví dụ, trong năm 1 cá nhân có thu nhập chính ở công ty bạn, và có thêm cả các thu nhập vãng lai khác, thì cá nhân đó sẽ phải yêu cầu các nơi chi trả thu nhập đó xuất chứng từ khấu trừ thuế, để cá nhân đó tự quyết toán với cơ quan thuế).
2. Uỷ quyền quyết toán chỉ dành cho những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, và trong năm chỉ có một thu nhập duy nhất tại nơi chi trả thu nhập đó. (Nghĩa là không bắt buộc nhân viên đó pải làm từ đầu năm, có thể tuyển dụng từ tháng 6, nhưng từ tháng 1 đến tháng 6 cá nhân đó thất nghiệp ko có thu nhập, thì vẫn coi là đủ điều kiện uỷ quyền quyết toán).
Người cổ đông đó vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công, vừa có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán vậy khi xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán rồi thì có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công không ạ??
 
ongbichhoa

ongbichhoa

Ngóng Gió Trời
4/11/10
477
88
28
Hà Nội
Ðề: Có phải xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán?

Người cổ đông đó vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công, vừa có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán vậy khi xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán rồi thì có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công không ạ??

Không bạn nhé! Họ phải tự quyết toán thuế vì có thu nhập ở 2 nơi. Chỉ có thể uỷ quyền quyết toán khi có duy nhất thu nhập từ tiền lương, tiền công và tại một nơi duy nhất.
(Bạn có thể hỗ trợ cho cá nhân đó các thủ tục kê khai quyết toán - thực tế hồ sơ quyết toán khá là đơn giản, chỉ cần tổng hợp các thông tin trên các chứng từ khấu trừ - nhập vào phần mềm quyết toán, phần mềm sẽ tự động tính toán và lên báo cáo, sau đó gửi file mềm qua hệ thống cơ quan thuế, đồng thời in một bộ nộp trực tiếp cho cơ quan thuế).
 
VanLyDocHanh107

VanLyDocHanh107

Cao cấp
9/11/10
200
16
18
13
Lê Chân
Ðề: Có phải xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán?

Không bạn nhé! Họ phải tự quyết toán thuế vì có thu nhập ở 2 nơi. Chỉ có thể uỷ quyền quyết toán khi có duy nhất thu nhập từ tiền lương, tiền công và tại một nơi duy nhất.
(Bạn có thể hỗ trợ cho cá nhân đó các thủ tục kê khai quyết toán - thực tế hồ sơ quyết toán khá là đơn giản, chỉ cần tổng hợp các thông tin trên các chứng từ khấu trừ - nhập vào phần mềm quyết toán, phần mềm sẽ tự động tính toán và lên báo cáo, sau đó gửi file mềm qua hệ thống cơ quan thuế, đồng thời in một bộ nộp trực tiếp cho cơ quan thuế).
Có thu nhập ở 1 nơi mà bạn: Cùng là công ty mình chi trả tiền lương, công ty mình là công ty cổ phần mà
Theo hướng dẫn của công văn 336 ngày 24/01/2014 thì thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán cá nhân đó phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế nếu có nhu cầu sau khi đã tạm khấu trừ 0.1% trên giá chuyển nhượng
 
ongbichhoa

ongbichhoa

Ngóng Gió Trời
4/11/10
477
88
28
Hà Nội
Ðề: Có phải xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán?

Có thu nhập ở 1 nơi mà bạn: Cùng là công ty mình chi trả tiền lương, công ty mình là công ty cổ phần mà
Theo hướng dẫn của công văn 336 ngày 24/01/2014 thì thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán cá nhân đó phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế nếu có nhu cầu sau khi đã tạm khấu trừ 0.1% trên giá chuyển nhượng

Chỉ có duy nhất thu nhập từ tiền lương tiền công và duy nhất ở 1 nơi, nghĩa là phải đảm bảo 2 điều kiện này thì mới uỷ quyền quyết toán .
 
VanLyDocHanh107

VanLyDocHanh107

Cao cấp
9/11/10
200
16
18
13
Lê Chân
Ðề: Có phải xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán?

Chỉ có duy nhất thu nhập từ tiền lương tiền công và duy nhất ở 1 nơi, nghĩa là phải đảm bảo 2 điều kiện này thì mới uỷ quyền quyết toán .

Sau khi mình đọc lại TT111/2013 điều 26, mình thấy thuế TNCN chia thành các nhóm
Nhóm 1: từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh
Nhóm 2 Bất động sản
Nhóm 3: chuyển nhượng vốn ( trừ chuyển nhượng chứng khoán )
Nhóm 4: Chuyển nhượng chứng khoán
......
Theo mình nghĩ cái mẫu giấy ủy quyền 04-2/TNCN ban hành kèm theo thông tư 156/2013 chỉ áp dụng cho "nhóm 1" mà thôi
 
Tứ Phong

Tứ Phong

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/12/08
355
126
43
TP.HCM
Ðề: Có phải xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán?

Sau khi mình đọc lại TT111/2013 điều 26, mình thấy thuế TNCN chia thành các nhóm
Nhóm 1: từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh
Nhóm 2 Bất động sản
Nhóm 3: chuyển nhượng vốn ( trừ chuyển nhượng chứng khoán )
Nhóm 4: Chuyển nhượng chứng khoán
......
Theo mình nghĩ cái mẫu giấy ủy quyền 04-2/TNCN ban hành kèm theo thông tư 156/2013 chỉ áp dụng cho "nhóm 1" mà thôi

Mẫu giấy ủy quyền 04-2/TNCN ban hành kèm theo thông tư 156/2013 chỉ áp dụng cho tiền lương, tiền công thôi, không có từ kinh doanh đâu.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA