VAS 14 - Doanh thu và thu nhập khác

  • Thread starter Anh Tuyen
  • Ngày gửi
A

Anh Tuyen

Sơ cấp
8/12/05
24
0
1
36
Hoang Quoc Viet
#1
Theo TT 89 hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán đợt 1 có đoạn viết:

"- Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hóa đơn bán hàng dịch vụ và đã thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua hàng, thì trị giá số hàng này không được coi là tiêu thụ và không được khi vào Tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" mà chỉ hạch toán vào bên Có Tài khoản 131 - "Phải thu của khách hàng" về khoản tiền đã thu của khách hàng. Khi thực hiện giao hàng cho người mua sẽ hạch toán vào TK 511 - "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" về trị giá hàng đã giao, đã thu trước tiền bán hàng, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu."

Vậy trong trường hợp này, giả sử T1/2007 công ty đã viết hóa đơn và thu tiền hàng của khách hàng là 50.000.000đ nhưng chưa giao hàng và đến T2/07thực hiện giao hàng. Theo hướng dẫn trên thì khoản 50.000.000đ này chưa được ghi nhận doanh thu trong T1/2007. Vậy khi làm báo cáo thuế tháng 01/2007 sẽ xử lý như thế nào ? Có kê khai nên bảng kê thuế bán ra không? Nếu có kê khai thì khi hạch toán phải ghi nhận doanh thu. Nếu không kê khai thì lại ảnh hưởng đến Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của T1/2007.

Mọi người giải đáp thắc mắc này giúp em với !
 
P

Pear59

Thành viên thân thiết
11/12/06
558
1
18
44
VN
#2
Ví dụ doanh thu của bạn chịu thuế 10%, bạn hạch toán và báo cáo như sau:
Trong tháng 1 bạn hạch toán như sau:
Nợ 111, 112: 55.000.000
Có 3387: 50.000.000
Có 3331: 5.000.000
Bạn kê khai số thuế trên vào mã 35 trong biểu kê khai . (Trong mã 32, chỉ tiêu thuế vẫn tương ứng với doanh thu thực tế của tháng)

Trong tháng 2 sẽ kết chuyển:
Nợ 3387: 50.000.000
Có 511: 50.000.000

Trong mã 32 bạn báo cáo thuế bằng 10% doanh thu (thực tế khoản doanh thu vừa kết chuyển ở trên không có thuế vì đã kê khai tháng trước).
Mã 32: doanh thu 50tr; thuế VAT: 5tr
Mã 36 (Ghi giảm thuế): 5tr
Như vậy thuế VAT đầu ra của khoản doanh thu này trong tháng 2 bằng không.
 
S

son_ktt

Cao cấp
25/11/06
345
0
0
Ha Noi
#3
Pear59 nói:
Ví dụ doanh thu của bạn chịu thuế 10%, bạn hạch toán và báo cáo như sau:
Trong tháng 1 bạn hạch toán như sau:
Nợ 111, 112: 55.000.000
Có 3387: 50.000.000
Có 3331: 5.000.000
Bạn kê khai số thuế trên vào mã 35 trong biểu kê khai . (Trong mã 32, chỉ tiêu thuế vẫn tương ứng với doanh thu thực tế của tháng)

Trong tháng 2 sẽ kết chuyển:
Nợ 3387: 50.000.000
Có 511: 50.000.000

Trong mã 32 bạn báo cáo thuế bằng 10% doanh thu (thực tế khoản doanh thu vừa kết chuyển ở trên không có thuế vì đã kê khai tháng trước).
Mã 32: doanh thu 50tr; thuế VAT: 5tr
Mã 36 (Ghi giảm thuế): 5tr
Như vậy thuế VAT đầu ra của khoản doanh thu này trong tháng 2 bằng không.
Lão bà ham vui vẫn kê khai như thế này à? Theo tớ thì không ổn lắm, mã 35 là điều chỉnh của kỳ trước. Quan điểm giải quyết vấn đề này của tớ như thế này:
1. Việc hạch toán như lão bà thì hoàn toàn OK (chỉ có điều phải phản ảnh qua TK 131 chứ không chuyển thẳng vào Tk 111, 112), HT sang TK 3387 và kỳ sau chuyển sang 511.
2. Nguyên tắc khi đã xuất hóa đơn ra là phải tiến hành kê khai ngay. Trong tháng 1/2007 bạn vẫn tiến hành kê khai như bình thường, tức là vẫn phản ánh là hàng hóa bán ra trong kỳ, ghi vào mã 32 và 33 trên tờ khai thuế. Tháng sau kế toán chỉ hạch toán kết chuyển doanh thu từ TK 3387 sang TK 511 và không phải kê khai gì cả (lúc này phần việc còn lại liên quan tới hạch toán kế toán thôi).
3. Tuy nhiên, xảy ra một trường hợp là nếu việc xuất trước hóa đơn lại rơi vào thời điểm tháng 12/2006 và xuất hàng vào tháng 1/2007 chẳng hạn: Trong trường hợp này vẫn kê khai và HT sang TK 3387 như trên. Sang tháng 1/2007 sẽ chuyển từ 3387 -> 511, đồng thời với đó, điều chỉnh giảm doanh thu và thuế VAT đã kê khai của kỳ trước (mã 36, mã 37), và ghi tăng giá trị đó vào mã hàng xuất bán trong kỳ (mã 32 và mã 33). Như vậy, cuối năm 2006 lúc đó chỉ quyết toán thuế GTGT phải nộp (vì đã thu được tiền và xuất hóa đơn rồi), còn thuế TNDN khongbao gồm phần doanh thu chưa ghi nhận (sẽ quyết toán năm 2007).---> cái này tương tự như việc xuất hóa đơn tạm ứng trước theo hợp đồng (bên xây dựng thường rất hay xảy ra), chỉ kê khai và nộp thuế GTGT, không quyết toán thuế TNDN.
Thân!
 
Sửa lần cuối:
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#4
Anh Tuyen nói:
Theo TT 89 hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán đợt 1 có đoạn viết:

"- Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hóa đơn bán hàng dịch vụ và đã thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua hàng, thì trị giá số hàng này không được coi là tiêu thụ và không được khi vào Tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" mà chỉ hạch toán vào bên Có Tài khoản 131 - "Phải thu của khách hàng" về khoản tiền đã thu của khách hàng. Khi thực hiện giao hàng cho người mua sẽ hạch toán vào TK 511 - "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" về trị giá hàng đã giao, đã thu trước tiền bán hàng, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu."

Vậy trong trường hợp này, giả sử T1/2007 công ty đã viết hóa đơn và thu tiền hàng của khách hàng là 50.000.000đ nhưng chưa giao hàng và đến T2/07thực hiện giao hàng. Theo hướng dẫn trên thì khoản 50.000.000đ này chưa được ghi nhận doanh thu trong T1/2007. Vậy khi làm báo cáo thuế tháng 01/2007 sẽ xử lý như thế nào ? Có kê khai nên bảng kê thuế bán ra không? Nếu có kê khai thì khi hạch toán phải ghi nhận doanh thu. Nếu không kê khai thì lại ảnh hưởng đến Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của T1/2007.

Mọi người giải đáp thắc mắc này giúp em với !
Theo hướng dẫn tại cv 4858/TCT-PCCS của TCT ngày 21 tháng 12 năm 2006, trường hợp cơ sở kinh doanh chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua nhưng đã lập hoá đơn thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Theo VAS14 thì doanh nghiệp chưa chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua thì chưa ghi nhận doanh thu.

Pear59 nói:
Ví dụ doanh thu của bạn chịu thuế 10%, bạn hạch toán và báo cáo như sau:
Trong tháng 1 bạn hạch toán như sau:
Nợ 111, 112: 55.000.000
Có 3387: 50.000.000
Có 3331: 5.000.000
Không phản ảnh số tiền nhận trước của người mua nhưng chưa cung cấp hàng hoá dịch vụ vào tài khoàn doanh thu chưa thực hiện.

Thân
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
355
3
0
Đồng Nai
#5
Trong hội thảo hướng dẫn quyết toán thuế TNCN và TNDN ngày 1/2/2006 thì có hướng dẫn về sự khác biệt giữa ghi nhận theo kế toán và thuế về doanh thu.
Kế toán ghi nhận doanh thu phải thỏa theo chế độ và chuẩn mực kế toán. Tuy nhiên, theo cơ quan thuế thì có 2 cách xác định doanh thu là:
+ Trao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua, nhưng chưa lập hóa đơn.
+ Đã lập hóa đơn nhưng chưa chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua, nhưng vẫn ghi vào doanh thu của tháng / quý / kỳ đó.
Và năm nay có sự khác biệt một chút trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2006, đó là có 3 phần ,trong đó phần 1 sẽ dựa vào số liệu kế toán của mình, tức là mình có thể lấy số liệu tính toán trong sổ sách mình để ghi ra, để những phần sau có sự chênh lệch thì cũng thấy được rõ ràng hơn.
Vì vậy, công ty bạn nên xác định là thời điểm nào ghi nhận doanh thu cho phù hợp, vì tóm lại, kế toán mình làm việc cho cả 2 mục đích : mục đích thuế và mục đích kế toán doanh nghiệp mà...
 
aThuan

aThuan

Thành viên thân thiết
27/9/06
347
5
18
Tp.HCM
#6
thu6tudo nói:
Và năm nay có sự khác biệt một chút trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2006, đó là có 3 phần ,trong đó phần 1 sẽ dựa vào số liệu kế toán của mình, tức là mình có thể lấy số liệu tính toán trong sổ sách mình để ghi ra, để những phần sau có sự chênh lệch thì cũng thấy được rõ ràng hơn.
Vì vậy, công ty bạn nên xác định là thời điểm nào ghi nhận doanh thu cho phù hợp, vì tóm lại, kế toán mình làm việc cho cả 2 mục đích : mục đích thuế và mục đích kế toán doanh nghiệp mà...
Không có cái gì mới cả!

Ngày 01/02/2007 cơ quan thuế tập trung bà con lại cũng chỉ nhắc lại cái TT128/2004 mà thôi, không có cái gì mới, mà TT128 - 2004 thì năm trước đã làm

Vậy năm trước đã làm thế nào năm nay cứ thế mà làm.

Chỉ có một chỗ đáng quan tâm đối với bà con làm công ty mà năm 2006 có lỗ và có làm phụ lục 01 để chuyển lỗ thì: chỗ nào đáng ghi số không thì ghi còn không thì không ghi - bỏ trống, không thì bị bắt bẻ (đúng theo lý nên không thể nói là cơ quan thuế làm khó) nhằm đảm bảo số tiền chuyển lỗ đúng với ý đồ chuyển lỗ của doanh nghiệp.
 
T

Tran Nhan

Thành viên thân thiết
4/12/06
86
0
6
42
Huế -HCM
#7
Song Huong nói:
Không phản ảnh số tiền nhận trước của người mua nhưng chưa cung cấp hàng hoá dịch vụ vào tài khoàn doanh thu chưa thực hiện.
Chào SongHuong! Mình cũng gặp trường hợp này. Theo bạn là kg htoán vào 3387 thì htoán vào tk nào?
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#8
nhantranthinhi nói:
Chào SongHuong! Mình cũng gặp trường hợp này. Theo bạn là kg htoán vào 3387 thì htoán vào tk nào?
Nếu đơn vị bạn thường xuyên có những nghiệp vụ như vậy, bạn nên xin được phép sử dụng tài khoản doanh thu đặc thù (như tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng như các đơn vị xây dựng).

Hạch toán như sau:
Khi lập hoá đơn cho khách hàng nhưng chưa cung cấp dịch vụ, chưa thoả điều kiện ghi nhận doanh thu, ghi:
Nợ tài khoản tiền, tài khoản phải thu/ Có tài khoản doanh thu đặc thù, có tài khoản thuế GTGT.

Ghi nhận doanh thu đã cung cấp thoả điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán:
Nợ tài khoản doanh thu đặc thù/ Có tài khoản doanh thu bán hàng.

Thân

Điểm 3, mục I, phần thứ nhất, QĐ 15/2006/QĐ-BTC của BTC
Trường hợp doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện
 
Sửa lần cuối:
T

Tran Nhan

Thành viên thân thiết
4/12/06
86
0
6
42
Huế -HCM
#9
Cám ơn SongHuong, về Nv này Cty mình không thường xuyên gặp, chỉ xảy ra 1 lần thôi. Mình ghi vào 3387, đã báo cáo thuế, Khi xuất hàng mình ghi giảm 3387. Nhưng mình cũng không chắc lắm.( Cty của mình là DN thươngmại.)
 
Sửa lần cuối:
P

Pear59

Thành viên thân thiết
11/12/06
558
1
18
44
VN
#10
son_ktt nói:
Lão bà ham vui vẫn kê khai như thế này à? Theo tớ thì không ổn lắm, mã 35 là điều chỉnh của kỳ trước. Quan điểm giải quyết vấn đề này của tớ như thế này:
1. Việc hạch toán như lão bà thì hoàn toàn OK (chỉ có điều phải phản ảnh qua TK 131 chứ không chuyển thẳng vào Tk 111, 112), HT sang TK 3387 và kỳ sau chuyển sang 511.
Mình tưởng khi xuất hóa đơn thu tiền luôn thì ghi
Nợ 111 (112)
Có 511 (3387)
Có 3331

Trường hợp xuất hóa đơn ghi nợ thì mới ghi qua 131
Nợ 131
Có 511 (3387)
Có 3331
và khi thu tiền thì ghi
Nợ 111, 112
Có 131

Song Huong nói:
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Pear59
Ví dụ doanh thu của bạn chịu thuế 10%, bạn hạch toán và báo cáo như sau:
Trong tháng 1 bạn hạch toán như sau:
Nợ 111, 112: 55.000.000
Có 3387: 50.000.000
Có 3331: 5.000.000

Không phản ảnh số tiền nhận trước của người mua nhưng chưa cung cấp hàng hoá dịch vụ vào tài khoàn doanh thu chưa thực hiện.
Bạn ơi, trong tháng 1 Cty đó thu tiền và xuất hóa đơn nhưng chưa giao hàng nên mình mới có ý kiến như vậy. Nếu họ chỉ thu tiền mà chưa giao hàng, chua viết hóa đơn thì hạch toán như bạn là đúng .
 

Thành viên trực tuyến

  • reddevil1989
Xem nhiều