Mỗi tuần một chuyên đề

Cách hạch toán Doanh thu tăng?

  • Thread starter PhiDoan19802014
  • Ngày gửi
P

PhiDoan19802014

Guest
9/8/14
2
0
0
Vinh, Nghệ An
Tháng 11 Năm 2013 vừa rồi em đã đề nghị hoàn thuế 350.000.000, Sau khi kiểm tra thì đoàn có lập biên bản kiểm tra cơ quan thuế ghi đại loại như sau:
"...
-Doanh thu hàng hóa, DV bán ra tăng 22.000.000 là do DN hạch toán giá bán ra thấp hơn giá thị trường. Đoàn đã kiểm tra và ấn định số DT tăng này theo thông tư...
- Thuế GTGT đầu vào tăng 2.200.000 từ việc tăng DT trên
- Thuế GTGT đầu vào giảm 4.500.000 do đoàn kiểm tra đã loại 02 HĐ không hợp lệ. Cụ thể là Doanh nghiệp đã không thực hiện đúng quy định thanh toán qua NH đối với các HĐ có giá trị trên 20 triệu đồng là HĐ số...
Từ những lý do trên dẫn đến số thuế đề nghị hoàn kỳ này giảm 6.700.000 đồng.
........
Kiến nghị:
1, xử lý vi phạm hành chính về thuế mức phạt: 550.000 đồng theo quy định tại ....
2, Số tiền thuế 4.500.000 của các HĐ mà DN chưa thực hiện thanh toán qua NH vẫn được tính vào chi phí khi hạch toán thuế TNDN.
3, DN phải điều chỉnh tăng Doanh thu 22.000.000 đồng khi quyết toán thuế TNDN năm 2013.
...."
Đến ngày 15/12/2013 em đã nhận được số tiền là: 343.300.000 (tức là giảm 6.700.000 như trên);
Vậy cả nhà giúp em mấy bút toán liên quan đến các số liệu trên với. Em đang làm lại BCTC 2013 đây.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA