Hoạch toán chi phí thuế thuê nhà.

  • Thread starter zuzutit
  • Ngày gửi
Z

zuzutit

Cao cấp
4/6/13
421
32
28
hà nội
Bên mình mua hoá đơn lẻ thuê nhà của CQ thuế, các cp môn bài, GTGT, TNCN mình trả. 0 biết mình hoạch toán vào tk nào nhỉ.?
Mình cho hết vào 6425 được 0 ?
Còn tiền thuê nhà trả 1 lầ mình cho vào 142 được 0 nhỉ. rồi phân bổ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

Vân Nguyễn

Guest
Ðề: Hoạch toán chi phí thuế thuê nhà.

Bên mình mua hoá đơn lẻ thuê nhà của CQ thuế, các cp môn bài, GTGT, TNCN mình trả. 0 biết mình hoạch toán vào tk nào nhỉ.?
Mình cho hết vào 6425 được 0 ?
Còn tiền thuê nhà trả 1 lầ mình cho vào 142 được 0 nhỉ. rồi phân bổ?

Bạn tham khảo công văn này của Cục thuế Khánh Hòa:
Công văn số 5019/CT-TTHT ngày 30/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về hạch toán chi phí đối với các khoản thuế nộp thay cho chủ cho thuê nhà

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH ACACIA I.T Việt Nam tại Khánh Hòa

(Địa chỉ: 24B Thái Nguyên, P. Phương Sài, TP. Nha Trang)Trả lời công văn số 120801/CV ngày 22/08/2012 của Chi nhánh Công ty TNHH ACACIA I.T Việt Nam tại Khánh Hoà (Chi nhánh) về việc hạch toán chi phí đối với các khoản thuế nộp thay cho chủ cho thuê nhà, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Mục IV, phần C, Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi đuợc trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định trên, các khoản thuế liên quan đến hoạt động cho thuê nhà (bao gồm thuế môn bài, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân…) là thuộc trách nhiệm của chủ cho thuê nhà. Trường hợp Chi nhánh có thoả thuận riêng về việc nộp hộ các khoản thuế nêu trên cho chủ nhà thì các khoản thuế nộp hộ này không được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Chi nhánh

Vậy Cục Thuế trả lời Chi nhánh được biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được trích dẫn và nội dung hướng dẫn tại công văn này./.
 
Z

zuzutit

Cao cấp
4/6/13
421
32
28
hà nội
Ðề: Hoạch toán chi phí thuế thuê nhà.

Nhưng mình đã làm với 2 cq thuế, cùng cp 60tr/6 tháng. thuế Đống đa ghi: tổng tiền 63.897.000 (đã gồm các cp thuế GTGT, TNCN). nhưng thuế cầu giấy chỉ ghi 60tr.
Mà cp 3.897.000 0 đuợc trừ. mình họach tóan thế nào với cái hđ đó.
 
C

cabasa

Cao cấp
Ðề: Hoạch toán chi phí thuế thuê nhà.

Theo quy định của Bộ Luật dân sự 2005 thì Bên cho thuê nhà và Bên đi thuê nhà hoàn toàn có quyền thương lượng và thoả thuận để Bên đi thuê chịu trách nhiệm nộp thuế (do mức giá thuê khác nhau giữa trường hợp Bên cho thuê nộp thuế và trường hợp Bên đi thuê nộp thuế). Trường hợp Công ty bạn thuê nhà, trong hợp đồng ghi nhận tiền thuê không bao gồm thuế (giá Net), khoản thuế phải nộp của cá nhân cho thuê Công ty bạn thuê do Công ty bạn nộp thay, thì tất cả khoản chi này (tiền thuê, thuế phải nộp) Công ty bạn được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp (hợp đồng, biên lai nộp thuế thay). Như vậy, đối với hóa đơn CCT đống đa xuất cho bên bạn bạn hạch toán vào chi phí được trừ, Hóa đơn bên Cầu giấy chỉ ghi nhận tiền thuê nhà, phần tiền thuế bạn căn cứ vào biên lai nộp thuế thay để hạch toán vào chi phí nhưng lưu ý là trong hợp đồng hoặc các văn bản thỏa thuận đến việc thuê nhà này bạn phải nói rõ khoản thuế là do bên bạn chịu trách nhiệm nộp nhé!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA