Chưa có hướng dẫn về lập HĐĐT đối với tài sản cho thuê tài chính

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1651/TCT-CS ngày 10/5/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn và lệ phí trước bạ.

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2014/TT-BTC chưa có hướng dẫn về việc lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động cho thuê tài chính. Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu, bổ sung nội dung này vào Nghị định sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Về lệ phí trước bạ, căn cứ Điều 4, khoản 12 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, trường hợp Công ty cho thuê tài chính mua tài sản của cá nhân đã nộp phí trước bạ sau đó cho cá nhân này thuê lại thì Công ty cho thuê tài chính được miễn nộp lệ phí trước bạ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA