Hoạch toán cuối kỳ

  • Thread starter Optimus014
  • Ngày gửi
O

Optimus014

Sơ cấp
Chào mọi người cho mình hỏi tý
Cuối tháng mình tiến hành kết chuyển DT CP đúng không
Mình làm như thế này đúng không
1) Kết chuyển thuế VAT: Nợ 33311/Có 1331
2) K/C các khoản giảm trừ Doanh Thu: Nợ 511/Có 521, 531, 532
3) Kết chuyển DT và CP sang 911
a) Nợ 911
Có 632
Có 641
Có 642

b) Nợ 511
Có 911
 

Xem nhiều