Định khoản các nghiệp vụ tín dụng

  • Thread starter doantung1987
  • Ngày gửi
D

doantung1987

Guest
7/1/14
0
2
3
34
Hà Nội
TÌNH HUỐNG 1
Ngày 18/3/2005, ngân hàng giải ngân cho DN X vay 100 triệu thời hạn 3 tháng,lãi suất cho vay 1,2% / tháng, lãi trả hàng tháng, vốn gốc trả cuối kỳ. Ngân hàng xác định giá trị tài sản thế chấp (bất động sản) là 150 triệu. Diễn biến khoản
vay này như sau:

Ngày 18/4/2005 và 18/5/2005 khách hàng thanh toán lãi đầy đủ
Ngày 18/6/2005 khách hàng không thanh toán
Ngày 1/8/2005 xác định khoản nợ không có khả năng thu hồi, thoả thuận gán nợ tài sản đã thế chấp
Ngày 10/9 bán tài sản thu được 110 triệu
Trình bày bút toán có liên quan đến khoản cho vay trên, biết rằng ngân hàngtrích lập dự phòng vào thời điểm cuối quý
HẠCH TOÁN
-Ngày 18/3/2005 giải ngân
Nợ 2111.DNX 100.000.000
Có 1011 100.000.000
Đồng thời nhập 994(tài sản thế chấp) 150.000.000
-Ngày 18/4/2005 thu lãi
Do vốn gốc trả cuối kỳ nên lãi trả đều mỗi tháng là:
100.000.000*1,2% = 1.200.000
Nợ 1011 1.200.000
Có 702 1.200.000
-Ngày 18/5/2005 thu lãi
Nợ 1011 1.200.000
Có 702 1.200.000
-Ngày 18/6/2005 khách hàng không trả lãi, theo dõi ngoài bảng
Ghi nhập 941(lãi vay quá hạn chưa thu được
bằng VNĐ) 1.200.000
-Ngày 29/6/2005 đã qua thời gian quá hạn mà khách hàng vẫn chưa thanh toán, chuyển nợ loại 2 ( nợ cần chú ý)
Nợ 2112.DNX 100.000.000
Có 2111.DNX 100.000.000


-Ngày 30/6/2005: Thời điểm ngân hàng trích lập dự phòng theo quy định của ngân hàng nhà nước
+ xác định loại nợ là nợ loại 2 (nợ cần chú ý)
+ trích dự phòng:
Dự phòng cụ thể = (giá trị khoản nợ-giá trị tài sản bảo đảm)*tỷ lệ trích
=(100.000.000-150.000.000*50%)*5% = 1.250.000
Ghi chú: giá trị tài sản bảo đảm bằng 50%giá trị ghi trên hợp đồng
Dự phòng chung= 0,75%* tổng giá trị nợ
=0,75% * 100.000.000 = 750.000
Tổng số trích lập dự phòng là 1.250.000 + 750.000 = 2.000.000
Nợ 8822 2.000.000
Có 219 2.000.000
-Ngày 1/8/2005 đã xác định được khoản nợ không có khả năng thu hồi, chuyển nợ loại 5 (nợ có khả năng mất vốn)
Nợ 2115.DNX 100.000.000
Có 2112.DNX 100.000.000
-Khách hàng đã thoả thuận gán nợ tài sản thế chấp,trong khi chờ xử lý
Xuất 994 150.000.000
Nhập 995(tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý) 150.000.000
Nợ 387 101.200.000
Có 2115.DNX 100.000.000
Có 702 1.200.000
Xuất 941(lãi vay quá hạn chưa thu được) 1.200.000

Ngày 10/8/2005 phát mại tài sản, chỉ thu được 101 triệu, bù đắp chi phí bằng nguồn dự phòng
Nợ 1011 101.000.000
Nợ 219 200.000
Có 387 101.200.000
Đồng thời xuất 995 150.000.000
TÌNH HUỐNG 7
 Ngày 4/5/2007,Ngân hàng đồng ý đơn xin vay vốn của khách hàng A với số tiền 40 triệu đồng, lãi suất vay 1%/tháng, thời hạn 3 tháng.
 Khách hàng A cầm cố bằng chính sổ tiết kiệm do ngân hàng này cấp trị giá 60 triệu, kỳ hạn 12 tháng
(từ ngày 8/3/2007 đến 8/3/2008), lãi suất 0,7%/tháng,
lãnh lãi cuối kỳ. Khách hàng thoả thuận trả lãi vay
hàng tháng, cuối kỳ trả vốn gốc, nếu hết hạn từ tiền
gửi tiết kiệm tại ngân hàng này
 Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên, biết rằng từ tháng thứ hai trở đi (4/7/2007) khách hàng không đến trả nợ theo hợp đồng
-Ngày 4/5/2007, giải ngân
Nợ 2111.KH A 40.000.000
Có 1011 40.000.000
đồng thời ghi nhập 996(các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố) 60 triệu
-Ngày 4/6/2007 khách hàng trả lãi vay
40.000.000*1% = 400.000
Nợ 1011 400.000
Có 702 400.000
-Ngày 4/7/2007 khách hàng không đến trả lãi
Ghi nhập 941( lãi vay quá hạn chưa thu
được) 400.000
-Cuối ngày 4/8/2007 , hết hạn hợp đồng, khách hàng cũng không đến trả lãi, theo thoả thuận sẽ xử lý nợ bằng sổ tiết kiệm mà khách hàng cầm cố
Theo dõi tiền gửi tiết kiệm của A như sau:
-8/3/2007 nhận tiền gửi
Nợ 1011 60.000.000
Có 4232.12tháng.KH A 60.000.000
-8/4/2007 tính lãi dự trả
60.000.000*0,7% = 420.000
Nợ 801 420.000
Có 4913 420.000
-8/5, 8/6,8/7 tính lãi dự trả và hạch toán như trên
-Ngày 4/8/2007 phải tất toán sổ để trừ nợ, do đó coi như sổ rút trước hạn, áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
0.3%. Từ 8/3/2007 đến ngày 4/8/2007 được 149 ngày
gửi
tổng tiền lãi thực nhận = 60.000.000*0.3%/30*149 =894.000
tổng tiền lãi ngân hàng đã dự trả = 420.000*4 = 1.680.000
hoàn lãi dự trả= 1.680.000-894.000 = 786.000
Nợ 4913 786.000
Có 801 786.000
Lãi nhập vốn cho khách hàng để tất toán sổ trừ nợ
Nợ 4913 894.000
Có 4232.12tháng. KH A 894.000
-Trừ nợ
Nợ 4232.12tháng.KHA 40.800.000
Có 2111 40.000.000
Có 702 800.000 (lãi vay 2 tháng chưa thu)
xuất 941 400.000
-số tiền còn lại của khách hàng trên tài khoản tiền gửi tiết kiệm chuyển sang tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
60.894.000 – 40.800.000 = 20.094.000
Nợ 4232.12tháng.KH A 20.094.000
Có 4211.KH A 20.094.000
http://forum.webketoan.vn/threads/2667712-nhan-lam-bao-cao-tai-chinh-ngoai-gio-0968-137-996.htm
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA