Bản tin VBPL đợt 3 tháng 02/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Chính sách thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu – Theo quy định hiện hành, hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau: (i) Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá (đối với trường hợp gia công hàng hoá), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài…; (ii) Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu…(iii) Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; (iv) Hoá đơn GTGT bán hàng hoá, dịch vụ hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất.

Theo đó, trường hợp một Công ty A ký hợp đồng xuất khẩu với bên nước ngoài, sau đó công ty A chuyển giao hợp đồng này cho Công ty B; tờ khai hải quan xuất khẩu đứng tên công ty A; bên nước ngoài thanh toán cho công ty A. Như vậy căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh thu từ hợp đồng này của Công ty B không đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. (Theo Công văn số 684/TCT-PCCS ngày 08 tháng 02 năm 2007).

Chính sách thuế GTGT – Theo quy định hiện hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp được chứng từ kèm theo hàng hoá, nguyên, nhiên, vật liệu đang vận chuyển trên đường để chứng minh lô hàng đã nộp thuế hoặc đã được quản lý để thu thuế theo quy định của pháp luật trong thời hạn tối đa 24 giờ, kể từ thời điểm bị kiểm tra, phát hiện.

Theo đó, trong thời hạn tối đa 24 giờ, nếu cá nhân, tổ chức cung cấp được chứng từ kèm theo hàng hoá, nguyên, nhiên, vật liệu đang vận chuyển trên đường để chứng minh lô hàng đã được quản lý về thuế thì bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng; nếu quá 24giờ mà cá nhân, tổ chức không cung cấp được chứng từ theo quy định thì bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định của pháp luật. (Theo Công văn số 711/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007).

Chuyển lỗ - Theo quy định hiện hành, đối với các khoản chuyển lỗ trước năm 2003, nhưng chưa quá thời hạn 5 năm được xử lý như sau: Cơ sở kinh doanh tiếp tục được chuyển lỗ vào các năm còn lại của kỳ hạn chuyển lỗ mà không phải đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Trường hợp đã đăng ký chuyển lỗ thì thực hiện theo kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký và theo các hướng dẫn của pháp luật.

Theo đó, trường hợp một công ty có phát sinh lỗ vào năm 2002, nếu Công ty chưa đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế thì công ty đó được chuyển lỗ vào các năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 mà không phải đăng ký kế hoạch chuyển lỗ, trường hợp công ty đó đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế thì công ty phải thực hiện theo kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký. (Theo Công văn số 712/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007).

Ưu đãi thuế TNDN – Theo quy định hiện hành, các cơ sở sản xuất kinh doanh được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Theo đó, trường hợp một công ty có hoạt động thương mại trong thời gian xây dựng nhà xưởng và phát sinh thu nhập chịu thuế từ hoạt động thương mại này thì thời gian ưu đãu miễn, giảm thuế của công ty đó được tính từ thời điểm phát sinh thu nhập chịu thuế này. (Theo Công văn số 695/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007).

Thuế suất thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, sản phẩm cơ khí tiêu dùng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo đó, các sản phẩm như: Phễu thu nước sàn, bồn thép Inox, ghế bằng thép dùng cho hội trường áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. (Theo Công văn số 704/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007).

Thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất hoá đơn hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh.

Theo đó, trường hợp môt công ty thực hiện kê khai các hoá đơn GTGT trong thời hạn 03 tháng kể từ thời điểm phát sinh hoá đơn GTGT thì công ty đó không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ghi trên các hoá đơn GTGT này. (Theo Công văn số 750/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007).

Xuất nhập khẩu thuỷ sản - Theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BTS ban hành ngày 13 tháng 02 năm 2007 về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quyết định: việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa được thực hiện theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản hoặc theo thoả thuận song phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quy định của Luật Thương mại đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Ngày 12 tháng 02 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Thương mại, UBND cấp tỉnh quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Điều kiện để được cấp Giấy phép là hình thức đầu tư phải phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam, phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam và có đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hóa, các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì nộp hồ sơ để làm thủ tục đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư. Cơ quan nhà nước quản lý đầu tư sẽ lấy ý kiến của Bộ Thương mại và chỉ cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa nếu được Bộ Thương mại chấp thuận bằng văn bản. Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận đầu tư có giá trị đồng thời là Giấy phép kinh doanh…

Ngoài ra, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất mà không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Việc lập thêm cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất do UBND cấp tỉnh quyết định…

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh nếu đề nghị sửa đổi, bổ sung đó phù hợp với pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quản lý cấp phép xây dựng - Theo Chỉ thị số 02/2007/CT-BXD ra ngày 07 tháng 02 năm 2007 về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị: các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp phải thưc hiện ngay các công việc sau: Công bố, công khai quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị để nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch; Chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phiền hà trong việc xác nhận giấy tờ hợp pháp về đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh việc cấp phép xây dựng, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng không phép, sai phép và vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh, môi trường, kể cả những công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải: niêm yết công khai các thủ tục, quy trình cấp phép xây dựng tại nơi cấp giấy phép, thực hiện cải cách hành chính trong việc nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Khi cần làm rõ thông tin liên quan đến các cơ quan khác để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng mà không thuộc trách nhiệm của người xin cấp giấy phép xây dựng, thì cơ quan cấp phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan đó.

Chủ đầu tư xây dựng công trình phải: thông báo ngày khởi công xây dựng công trình bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 7 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình, Xây dựng theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp, Treo biển báo công khai các thông tin về công trình được phép xây dựng tại công trường theo quy định.

Quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội - Ngày 07 tháng 02 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2007/TT-BKH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, tất cả các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội được lập cho thời kỳ đến năm 2020 cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuỳ theo tính chất của đối tượng quy hoạch (ví dụ, quy hoạch phát triển hệ thống sân bay, hệ thống cảng nước sâu, hệ thống đường cao tốc, mạng lưới điện 220 KV và 500 KV... hoặc quy hoạch phát triển các ngành chủ lực như dầu khí, than, điện...) quy hoạch có thể có tầm nhìn xa hơn: khoảng 10, 15, 20 năm sau năm 2020…

Việc điều chỉnh quy hoạch là điều chỉnh những mục tiêu, nhiệm vụ hoặc những nội dung đã được phê duyệt trong quy hoạch nhưng trong quá trình thực hiện quy hoạch phát hiện thấy không còn phù hợp với điều kiện thực tế đồng thời bổ sung quy hoạch cho 5 năm tiếp theo.

Tất cả các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cả nước, vùng, tỉnh, huyện, các dự án quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực phải xin ý kiến tham vấn của các cơ quan có trách nhiệm quản lý ngành và lãnh thổ liên quan ngay từ khi bắt đầu lập dự án đến khi trình phê duyệt dự án quy hoạch.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

An ninh hàng không - Ngày 05 tháng 02 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam. Chương trình này nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, bảo vệ an toàn cho máy bay.

Theo đó, cảng vụ sân bay có quyền đình chỉ chuyến bay, yêu cầu máy bay hạ cánh trong trường hợp chuyến bay vi phạm các quy định về an ninh hàng không, phát hiện chuyến bay có dấu hiệu bị uy hiếp…

Cảng vụ cũng có quyền đình chỉ hoạt động của thành viên tổ bay, tạm giữ máy bay trong trường hợp vi phạm về an ninh hàng không. Người khai thác cảng hàng không, sân bay có quyền xác định ranh giới các khu vực hạn chế tại cảng hàng không, bố trí mặt bằng lắp đặt và khai thác sử dụng các trang thiết bị kiểm tra, giám sát an ninh hàng không.

Đồng thời, phối hợp với hải quan cửa khẩu phát hiện các đồ vật hoặc các chất nguy hiểm đưa lên máy bay, thực hiện việc tuần tra canh gác, bảo vệ kiểm soát an ninh tại khu vực sân bay.

Điểm mới của chương trình này là, hành khách bị hạn chế việc mang chất lỏng lên máy bay theo diện hành lý xách tay.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Giới hạn tốc độ xe cơ giới - Ngày 02 tháng 02 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT ban hành Quy định về tốc độ tối đa và khaỏng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo đó, kể từ ngày 15/3/2007, xe máy, ôtô dưới 30 chỗ chạy trong đô thị đạt tốc độ tối đa là 40 km/h, tăng 5 km/h so với trước đây… Tốc độ tối đa của các phương tiện được phân biệt trên 2 nhóm địa hình trong và ngoài khu đông dân cư. Tại khu đông dân, xe dưới 30 chỗ, xe trọng tải dưới 3,5 tấn được chạy tối đa 50 km/h, ôtô trên 30 chỗ, xe trọng tải trên 3,5 tấn, xe kéo rơ moóc, xe môtô, xe gắn máy được chạy tối đa 40 km/h.

Ngoài khu vực đông dân cư, xe cơ giới dưới 30 chỗ, trọng tải dưới 3,5 tấn chạy 80 km/h. Ôtô trên 30 chỗ, trọng tải trên 3,5 tấn được chạy 70 km/h. Tốc độ chạy mỗi giờ của xe buýt, ôtô chuyên dùng, môtô là 60 km, xe kéo rơ moóc, xe gắn máy là 50 km.

Khi lưu hành với vận tốc đến 60 km thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 30 m, xe chạy 60 - 80 km/h thì khoảng cách là 50 m, trên 80 km/h, các xe phải giãn cách 70 - 90 m.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN
CHÍNH PHỦ
 • Nghị quyết số 08/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Long An.
 • Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Nghị định số 22/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng.
 • Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận.
 • Nghị định số 20/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện, thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 • Nghị định số 19/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình.
 • Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
 • Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.
 • Quyết định số 22/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Hung-ga-ri.
 • Quyết định số 21/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006 – 2020.
 • Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Công văn số 2484/BTC-CST ngày 13 tháng 02 năm 2007 của BTC gửi Công ty Thép Bluescope Việt Nam về việc kiến nghị tăng thuế đối với sản phẩm thép mạ.
 • Công văn số 2386/BTC-CST ngày 12 tháng 02 năm 2007 của BTC gửi Công ty TNHH Công nghiệp Bao C.P Việt Nam về việc giải đáp chính sách ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 2296/BTC-CST ngày 09 tháng 02 năm 2007 của BTC gửi Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc trả lời công văn (Phân loại máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho việc khai thác than trong hầm mỏ).
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 754/TCT-DNNN ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc xử lý nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN.
 • Công văn số 752/TCT-DNK ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc để nghị xác định ngành nghề KD.
 • Công văn số 751/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH Vân Hoa về việc giải thích chính sách thuế.
 • Công văn số 750/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT gửi Liên doanh Obayashi Sumitomo về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 748/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế nhà thầu.
 • Công văn số 747/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 746/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc hoá đơn ghi không chính xác tên người mua.
 • Công văn số 745/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT gửi Công ty cổ phần cơ điện Miền Trung về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 742/TCT-TS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc thu tiền sử dụng đất đối với Công ty cổ phàn may xuất khẩu Phan Thiết.
 • Công văn số 740/TCT-TS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT gửi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu tiền sử dụng đất đối với ông Lê Thanh Tùng.
 • Công văn số 729/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc sử dụng hoá đơn.
 • Công văn số 728/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc đóng dấu góc phải liên 2 của biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá.
 • Công văn số 727/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc vướng mắc chứng từ xuất khẩu.
 • Công văn số 726/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc thuế đối với hàng gia công chuyển tiếp.
 • Công văn số 725/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT gửi xí nghiệp cơ khí Quang Trung về việc kê khai nộp thuế GTGT.
 • Công văn số 723/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 722/TCT-PCCS ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu.
 • Công văn số 714/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc thuế GTGT đối với hàng hoá bị cháy.
 • Công văn số 713/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 712/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc chuyển lỗ.
 • Công văn số 711/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 710/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc thuế Nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 708/TCT-TS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc thu tiền SDĐ.
 • Công văn số 707/TCT-TS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 706/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 705/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT gửi Công ty điện tử Việt Tường về việc chính sách thuế TNDN.
 • Công văn số 704/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 703/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 702/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc kê khai, nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 700/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp, lắp đặt cho dự án do tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại.
 • Công văn số 695/TCT-PCCS ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH AVCO Việt Nam về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 688/TCT-PCCS ngày 08 tháng 02 năm 2007 của TCT gửi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu tiền sử dụng đất đối với ông Nghiêm Xuân Thành.
 • Công văn số 684/TCT-DNNN ngày 08 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu.
 • Công văn số 683/TCT-DNNN ngày 08 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu xuất khẩu.
 • Công văn số 682/TCT-DNK ngày 08 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc kê khai, nộp thuế đối với công trình xây dựng khác địa phương đóng trụ sở chính.
 • Công văn số 681/TCT-ĐTNK ngày 08 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc mã số thuế của Chi nhánh.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 987/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty XNK và Đầu tư về việc giám sát đối với hàng TN – TX.
 • Công văn số 978/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 02 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM về việc tạm giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 952/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty cổ phần hoá chất về xư lý nợ thuế.
 • Công văn số 949/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý ân hạn thuế và làm TTHQ.
 • Công văn số 947/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty Cơ khí và Xây dựng Poslilama về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 943/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc hoàn thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 942/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 933/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 02 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Tân Hưng về việc phân loại hàng hoá nhập khẩu.
 • Công văn số 895/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý thuế của hàng miễn thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ y tế về việc giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Tổng giám đóc Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam và giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ ký quyết định cử hoặc cho phép công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý ra nước ngoài.
 • Quyết định số 260/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ y tế về việc giao cho Thủ tướng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ ký quyết định cử hoặc cho phép công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý ra nước ngoài.
 • Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12 tháng 02 năm 2006 của Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực.
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-BCN ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công nghiệp.
 • Quyết định số 09/2007/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung Điểm 4 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 08/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 • Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam.
 • Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ.
 • Quyết định số 01/2007/QĐ-BTS ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thuỷ sản về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đinh sẽ 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
 • Công văn số 1133/NHNN-KTTC ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc hạch toán nghiệp vụ làm đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm và đại lý chi trả kiều hối.
 • Công văn số 860/BYT-TCCB ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 260, 261/QĐ-BYT.
 

Thành viên trực tuyến

 • tuantran203
 • Châu Nguyễn24
 • daongocnam0603
Xem nhiều