Chi phí lãi vay đầu tư dự án

  • Thread starter NTAC
  • Ngày gửi
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,216
12
38
32
In the blue Air
DN của tôi có một dự án lớn, đầu tư bằng 2 nguồn vốn vay và tự có. Thời gian dự án thi công là 3 năm.
Kết thúc năm 1, có công trình 1 hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đã có doanh thu của công trình này
Tương tự kết thức năm 2, và tháng 6 năm 3 đều có công trình 2,3 bàn giao đưa vào sử dụng. Kết thúc năm 3 toàn bộ dự án đều hoàn thành, kết thúc quá trình đầu tư.
Khi kết thúc năm 1, khi công trinh1 hoàn thành (có doanh thu). Kế toán đã phân bổ một phần lãi vay vào chi phí hợp lý xác định thuế TNDN tương ứng với phần vốn vay của công trình 1 hoàn thành. Tương tự Kế toán cũng phân bổ một phần lãi vay vào chi phí hợp lý xác định thuế TNDN tương ứng với phần vốn vay của công trình 2, 3 hoàn thành.

Như vậy chi phí lãi vay tính vào chi phí tài chính như vậy có được coi là chi phí được trừ khi xđ thuế TNDN không ? Vì sao ?

Mong hồi âm.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Chi phí lãi vay được qui định trong CMKT số 16.

Trường hợp thời gian xây dựng trên 12 tháng thì đủ điều kiện vốn hóa lãi vay vào giá trị công trình. Bạn phân bổ chi phí lãi vay vốn hóa vào từng công trình riêng dựa vào số vốn vay tương ứng vậy là chính xác rồi.

Khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, thì lãi vay tương ứng với giá trị công trình sẽ phải dừng vốn hóa và được hạch toán vào chi phí trong kỳ, điều này cũng phù hợp với Luật Thuế TNDN, vì phần lãi vay này tham gia vào việc tạo ra doanh thu trong kỳ từ tài sản được hình thành tương ứng. Nó cũng giống như việc đi vay để mua TSCĐ về sử dụng thôi, đây là 1 khoản chi phí kinh doanh trong kỳ đó.
 
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,216
12
38
32
In the blue Air
Cam on ban nhieu, Hieu quy dinh va lam nhu vay nhung giai thich voi thue met het chiu noi ma ho k chiu nghe
 

Xem nhiều