Cùng nhau ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán năm 2014

  • Thread starter hale
  • Ngày gửi
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
Quả là thời gian đã trôi rất nhanh rồi, em viết bài lên đây để cả nhà cung ôn nhé.
Kế hoạch ôn của em như sau:
Ngày 12 đến 18/10: ôn tài chính doanh nghiệp
Ngày 19/10 đến 23/10: ôn Thuế
Ngày 24/10 đến 26/10: ôn kế toán
Ngày 27 đến ngày 30/10: ôn Pháp luật.
Ngày 31/10: Đi Thi.

Cùng bắt đầu nào,
 
  • Like
Reactions: amtich
Khóa học Quản trị dòng tiền
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
Ngày 12/10/2014: Môn Tài chính doanh nghiệp.

Phần A: Lý Thuyết.


Câu 1. Đối với công ty cổ phần tại sao mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá giá trị thị trường?


Trả lời:

Đối với công ty cổ phần thì chủ sở hữu là các cổ đông (nhiều cổ đông), do đó lợi ích của cổ đông chính được biểu hiện trên đồ thị giá thị trường của cổ phần công ty, chính vì vậy mục tiêu cuối cùng của công ty cổ phần là tối đa hóa giá trị thị trường.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
2. Tài chính có vai trò quan trọng như thế nào trong doanh nghiệp?

Trả lời:

Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Về mặt bản chất tài chính là các quan hệ kinh tế về mặt giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng và phân phối quỹ tiền tệ của doanh nghiệp.

Vì vậy tài chính có vai trò quan trọng trong việc:

+ Cần tổ chức huy động vốn từ nguồn nào, xác định nhu cầu vốn cần thiết là bao nhiêu để xác định được quy mô và hình thức huy động vốn.

+ Sau khi huy động được vốn cần phải xác định việc phân bổ nguồn vốn đã huy động được có giới hạn đó cho dự án đầu tư nào sao cho có thể đạt được lợi ích tối đa cho chủ sở hữu.

+ Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư và sử dụng tài sản với hiệu suất cao sẽ mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

--à Vì vậy tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc xử lý mối quan hệ giữa rủi ro và khả năng sinh lời của các quyết định đầu tư.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
3. Tại sao hình thức pháp lý doanh nghiệp lại có ảnh hưởng đến hoạt động TCDN?

Hiện nay tại Việt Nam tồn tại các hình thức doanh nghiệp như sau:
1. Công ty Cổ phần
2. Công ty TNHH
3. Doanh nghiệp tư nhân
4. Công ty hợp danh
5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với 05 hình thức doanh nghiệp trên sẽ có ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp như tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp, hình thức huy động vốn, hình thức hoạt động kinh doanh và cách thức phân phối lợi nhuận.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
4. Việc lựa chọn phương pháp khấu hao có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo toàn vốn cố định?

- Việc bảo toàn vốn cố định của doanh nghiệp được xem xét trên cả hai mặt là giá trị và hiện vật.

Đối với mặt xem xét về giá trị được xác định bằng phương pháp xác định giá trị còn lại của tài sản và đánh giá lại giá trị của tài sản, đối với phương pháp này thì việc lựa chon phương pháp khấu hao sẽ ảnh hưởng đến giá trị còn lại của tài sản cần đánh giá,
Do đó việc lựa chọn phương pháp khấu hao và tỷ lệ khấu hao sẽ ảnh hưởng đến việc xác định giá trị tài sản để xác định việc bảo vốn cố định của doanh nghiệp.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
Câu 4 sửa lại như sau:
4. Việc lựa chọn phương pháp khấu hao có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo toàn vốn cố định?

Việc bảo toàn vốn cố định được xem xét trên cả hai mặt là mặt giá trị và mặt hiện vật. Bảo toàn vốn cố định về mặt giá trị tức là bảo tồn sức mua của tài sản so với thời điểm đầu tư ban đầu mà không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá cả, thay đổi của tỷ giá hối đoái, của tiến bộ khoa học. Và bảo toàn vốn cố định còn phụ thuộc vào đặc thù của bản thân tài sản. Vì vậy việc lựa chọn phương pháp khấu hao tài sản cố định có ý nghĩa như sau đối với việc bảo tồn vốn cố định.


Nếu lựa chọn phương pháp và tỷ lệ khấu hao phù hợp sẽ không để mất vốn và hạn chế tối đa ảnh hưởng bất lợi của hao mòn thực tế. Phương pháp khấu hao phù hợp là phương pháp lựa chọn đảm bảo nguyên tắc tỷ lệ khấu hao phù hợp với hao mòn thực tế của tài sản. Nếu mức khấu hao thấp hơn hao mòn thực tế sẽ không đảm bảo thu hồi đủ vốn khi tài sản hết thời hạn sử dụng. Ngược lại nếu mức khấu hao cao hơn sẽ mô hình chung đưa vào chi phí kinh doanh là chi phí giả tạo làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
5. Việc tính khấu hao thấp hơn hao mòn thực tế của TSCĐ có tác hại gì đối với DN?

Việc tính khấu hao có ý nghĩa như sau đối với doanh nghiệp

+ Khấu hao Tài sản cố định nhằm mục đích thu hồi vốn đầu tư

+ Khấu hao tài sản cố định tham gia vào quá trình hình thành giá của sản phẩm hàng hóa

+ Khấu hao tài sản cố định tạo lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp

+ Khấu hao tài sản cố định tạo lá chắn hoãn thuế theo mục đích kinh doanh của doanh nghiệp

Vì vậy, nếu tính khấu hao thấp hơn hao mòn thực thế thì mô hình chung việc thu hồi vốn đầu tư là không toàn vẹn, Giá thành sản phẩm thấp hơn so với thực tế tạo ra sự cạnh tranh ảo về giá của sản phẩm, đồng thời việc xác định khấu hao thấp hơn hao mòn thực tế là việc tạo ra lợi nhuận không đúng thực tế của doanh nghiệp, đồng thời như vậy việc xác định khoản thuế TNDN của doanh nghiệp phải nộp là không chính xác.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
6. Hãy phân tích: ưu, nhược điểm của phương pháp khấu hao số dư giảm dần có điều chỉnh ?

+ Ưu điểm: Thu hồi vốn nhanh, hạn chế được sự mất giá do hao mòn vô hình gây ra. Do thu hồi vốn nhanh vì vậy sẽ làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

+ Nhược điểm:

- Đối với những sản phẩm hoặc loại hình kinh doanh mà tiêu thụ chậm sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy TSCĐ hoạt động phải đạt năng suất cao.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
7. Tại sao khấu hao giảm dần là biện pháp hoãn thuế cho doanh nghiệp?

Vì phương pháp khấu hao giảm dần là các kỳ đầu giá trị khấu hao sẽ lớn hơn tương ứng với chi phí cao hơn và thu nhập của doanh nghiệp giảm vì vậy thuế thu nhập doanh nghiệp giảm và đó được coi là biên pháp hoãn thuế cho doanh nghiệp.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
9. Hãy phân tích các căn cứ để lựa chọn phương pháp khấu hao và mức khấu hao một cách hợp lý?

- Các căn cứ để lựa chọn phương pháp khấu hao và mức khấu hao hợp lý bao gồm:

+ Quyết định Xác định giá của sản phẩm/hàng hóa

+ Căn cứ quyết định chi phí của doanh nghiệp

+ Căn cứ quyết định về việc vận dụng phương án hoãn thuế TNDN.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
10. Tại sao việc đẩy nhanh tốc độ chu chuyển VLĐ là mục tiêu của doanh nghiệp trong công tác quản lý VLĐ?

Việc đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển sẽ tận dụng tối đa hiệu suất việc sử dụng vốn lưu động, nếu vòng quay của vốn lưu động chậm sẽ phát sinh thêm chi phí dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
11. Ưu nhược điểm của các phương pháp xác định nhu cầu VLĐ thường xuyên?
ưu điểm: Việc xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên sẽ đảm bảo được công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được liên tục không bị gián đoạn, sẽ đảm bảo được việc cung cấp vốn lưu động cần thiết khi thiếu và đảm bảo được việc sử dụng tối ưu vốn lưu động khi dư thừa tránh lãng phí, không bị phát sinh thêm chi phí khi dư thừa vốn.

Nhược điểm: Việc xác định được nhu cầu vốn lưu động khá phức tạp.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
12. Việc dự trữ Hàng tồn kho, cho khách hàng mua chịu thì đem lại cho doanh nghiệp những điểm lợi và bất lợi gì?

Lợi thế:

- Việc dự trữ được hàng tồn kho sẽ đảm bảo được nguồn cung kịp thời cho nhu cầu sử dụng sản phẩm hàng hóa của khách hàng, đảm bảo uy tín của doanh nghiệp. Ngoài ra việc dự trữ hàng tồn kho tốt sẽ đảm bảo được nguồn cung thường xuyên, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng sẽ là một lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp.

- Việc cho khách hàng chịu tức cho khách hàng chiếm dụng vốn có lợi thế là sẽ có được đa dạng khách hàng, do nhiều khách hàng cần phải chiếm dụng vốn mới kinh doanh được, doanh số bán hàng sẽ được tăng.

Bất lợi

- Việc dự trữ hàng tồn kho và cho khách hàng mua chịu sẽ dẫn đến làm giảm vòng quay của vốn lưu động, làm giảm hiệu suất sử dụng vốn lưu động, và làm tăng chi phí sử dụng vốn lưu động, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong kỳ.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
13. Tại sao đổi mới máy móc thiết bị kịp thời và hợp lý sẽ nâng cao hiệu quả SXKD và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp?

Vì việc đổi mới máy mọc thiết bị kịp thời sẽ:

+ Khi sử dụng đổi mới máy móc thiết bị sẽ tạo ra sản phẩm hàng hóa theo xu hướng, nhu cầu của khách hàng, đảm bảo chất lượng hàng hóa như vậy sẽ đẩy nhanh doanh số bán hàng và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

+ Việc sử dụng máy móc thiết bị đổi mới theo kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ có được năng suất sản xuất cao, tiết giảm được chi phí, giảm giá cả nâng cao hiệu suất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
14. Hạ giá thành sản phẩm đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

- Hạ giá thành sản phẩm sẽ nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, sẽ đẩy mạnh được khả năng tiêu thụ của sản phẩm và tăng doanh thu của doanh nghiệp.


15. Việc đẩy manh tiêu thụ, tăng doanh thu của doanh nghiệp đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?


Việc đẩy mạnh tiêu thu, doanh thu của doanh nghiệp sẽ có các lợi ích sau cho doanh nghiệp:

+ Tăng cao doanh thu bán hàng, nâng cao hiệu suất kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa là đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp, làm tăng hiệu suất sử dụng vốn lưu động và tiết giảm chi phí sử dụng vốn.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội


16. Hãy nêu những lý do phải sử dụng kết hợp chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?


Việc xác định lợi nhuận trong kỳ trên bảng kết quả kinh doanh chưa phản ánh được hết hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ mà cần phải xác định tỷ suất lợi nhuận để biết được hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu cũng như hiệu quả của việc bán hàng với doanh thu đạt được. Hai doanh nghiệp có thể có cùng một lợi nhuận nhưng có thể đánh giá là 02 doanh nghiệp đó có hiệu suất kinh doanh giống nhau nếu đạt cùng doanh thu và cùng đầu tư bởi cùng 1 khoản vốn, tuy nhiên sẽ có sự khác biệt về hiệu quả nếu hai nghiệp đó có doanh thu khác nhau hoặc số vốn đầu tư khác nhau.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
17. Phân tích các yêu cầu trong phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp? Hãy cho biết định hướng trong phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp?

Yêu cầu trong phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp: Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, trước hết phải đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước (Thuế TNDN) một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác tránh việc trốn thuế và lậu thuế.

Định hướng của doanh nghiệp trong phân phối lợi nhuận: Doanh nghiệp phải dành phần lợi nhuận thích đáng để giải quyết các nhu cầu của sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo quyền lợi của các thành viên trong doanh nghiệp (ra quyết định phân phối lợi nhuận giữa việc tái đầu tư và trả cổ tức/lợi nhuận cho chủ sở hữu) để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
18.Vì sao có thể nói rằng quyết định đầu tư dài hạn là quyết định chiến lược và quan trọng bậc nhất quyết định đến tương lai của DN?

Quyết định đầu tư dài hạn là 1 trong những quyết định có ý nghĩa chiến lược quan trọng của doanh nghiệp. Về mặt tài chính, quyết định đầu tư là 1quyết định tài trợ dài hạn, tác động lớn đến hiệu quả sản xuất kinh donh của doanh nghiệp, đòi hỏi phải có 1 lượng vốn lớn để thực hiện đầu tư. Vì vậy, hiệu quả của vốn đầu tư phụ thuộc vào dự toán đúng đắn vốn đầu tư. Sai lầm trong việc dự toán đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Nếu đầu tư vốn quá mức hoặc đầu tư không đồng bộ sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí vốn rất lớn cho doanh nghiệp.

Như vậy, có thể nói quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp là quyết định có tính chất chiến lược, do đó để đi đến 1 quyết định đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội

19.Vì sao có thể nói rằng, tiến bộ khoa học kỹ thuật vừa là thời cơ nhưng cũng vừa là nguy cơ đối với mỗi quyết định đầu tư dài hạn?


- Tiến bộ khoa học kỹ thuật là thời cơ để doanh nghiệp đổi mới sản phẩm, nâng cao hiệu suất sản xuất đẩy mạnh doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tuy nhiên quyết định đầu tư để thay đổi kỹ thuật cũng là nguy cơ đối với quyết định đầu tư dài hạn vì việc đầu tư đó có đi đúng nhu cầu của thị trường, nếu việc cải tiến đã được đầu tư nhưng trong dài hạn nhu cầu của khách hàng thay đổi thì việc đầu tư đó có thể dẫn đến thất bại khi sản xuất ra sản phẩm mà không tiêu thu được.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
37
Hà Nội
20. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho phương pháp NPV lại mâu thuẫn với phương pháp IRR trong việc đánh giá các dự án xung khắc nhau?

Đối với phương pháp NPV là phương pháp được đo lường bằng một giá trị tiền cụ thể do đó có thể đánh giá ngay được hiệu quả của dự án, tuy nhiên đối với IRR được diễn đạt bằng tỷ lệ % trong khi tình hình tài chính của doanh nghiệp lại được đo bằng tiền. Như vậy IRR của phương án đầu tư không thể giải thích trực tiếp được
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA