Mỗi tuần một chuyên đề

Hóa đơn lẻ dưới 200.000đ

  • Thread starter zuzutit
  • Ngày gửi
Z

zuzutit

Cao cấp
4/6/13
421
32
28
hà nội
Mình muốn hỏi về: mua lẻ hàng hóa:
"Đối với hàng hoá, dịch vụ mua lẻ, bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê chi tiết theo từng hoá đơn."
Mình chưa hiểu lắm ý này , tức là mua lẻ hàng dưới 200k 0 có hóa đơn chỉ có bảng kê hàng mua lẻ thì được chấp nhận a?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
971
159
43
Mây và núi!!!
Mình muốn hỏi về: mua lẻ hàng hóa:
"Đối với hàng hoá, dịch vụ mua lẻ, bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê chi tiết theo từng hoá đơn."
Mình chưa hiểu lắm ý này , tức là mua lẻ hàng dưới 200k 0 có hóa đơn chỉ có bảng kê hàng mua lẻ thì được chấp nhận a?
Trích điều 18 TT 39/2014/TT-BTC
Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộcphải lập hóa đơn
1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.
Bạn muốn được ghi nhận chi phí hợp lý hợp lệ thì yêu cầu người bán lập hóa đơn (dù giá trị dưới 200.000đ). Thân!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA