DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN THEO PP TRỰC TIẾP

  • Thread starter beckentan
  • Ngày gửi
beckentan

beckentan

Cao cấp
Chỉ tiêu [21] doanh thu phát sinh trong kỳ trong tờ khai thuế TNDN tạm tính theo pp trực tiếp em xác định như thế này đúng k các bác (mới làm tờ khai thuế TNDN lần đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm ạ)
Theo pp khấu trừ thì chỉ tiêu này là tổng doanh thu phát sinh chưa bao gồm thuế GTGT
Còn theo pp trực tiếp thì chỉ tiêu này là tổng doanh thu phát sinh đã bao gồm thuế GTGT
Doanh thu bao gồm thuế GTGT quý này của cty em cho là 150.000.000, thuế GTGT phải nộp theo pp trực tiếp trong quý là: 150.000.000 * 1% = 1.500.000đ
Vậy chỉ tiêu [21] em điền là: 150.000.000 - 1.500.000 = 148.500.000 đúng k ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA