Mỗi tuần một chuyên đề

Chi phí sx kd và chi phí được trừ khác nhau ntn

  • Thread starter Ngo Hong Hanh
  • Ngày gửi
Ngo Hong Hanh

Ngo Hong Hanh

Trung cấp
25/12/07
51
5
8
ha noi
Xin chào các bạn. Tôi muốn hỏi mọi người về "được tính vào chi phí hđ sxkd" thì có đồng nghĩa với "chi phí được trừ khi tính thuế TNDN" không? có văn bản nào nói về vấn đề này ko ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Xin chào các bạn. Tôi muốn hỏi mọi người về "được tính vào chi phí hđ sxkd" thì có đồng nghĩa với "chi phí được trừ khi tính thuế TNDN" không? có văn bản nào nói về vấn đề này ko ạ?

Hoàn toàn ko đồng nghĩa bạn ah
VD: NVL mua về đưa vào quá trình SXKD thì nó được tính vào chi phí hđ sxkd (Cp kế toán), nhưng nó ko đc xem là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu NVL đó ko có chứng từ hoá đơn mua vào hợp lệ
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Ngo Hong Hanh
levanton

levanton

Cao cấp
Xin chào các bạn. Tôi muốn hỏi mọi người về "được tính vào chi phí hđ sxkd" thì có đồng nghĩa với "chi phí được trừ khi tính thuế TNDN" không? có văn bản nào nói về vấn đề này ko ạ?

I .Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: Là toàn bộ chi phí để tạo ra sản phẩm, chi phí phục vụ cho việc quản lý, kinh doanh trong kỳ.
II Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là các khoản chi phí tương ứng với doanh thu và thu nhập nhập khác trong kỳ. Các chi phí này được ghi nhận theo qui định về pháp luật thuế TNDN, bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh, chi phí tài chính và chi phí khác. Khi quyết toán thuế, kế toán lưu ý các chi phí cũng phục vụ sản xuất kinh doanh tương ứng với doanh thu và thu nhập khác nhưng không được trừ bởi các lý do sau:
- Chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định
- Chi phí lãi tiền vay vượt mức không chế theo quy định
- Chi phí không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định
- Các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm HC đã tính vào chi phí
- Chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế TNDN
- Chi phí tiền lương, tiền công không được tính vào chi phí hợp lý do vi phạm chế độ hợp đồng lao động; Chi phí tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh....
- Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi
- Chi phí tiền ăn giữa ca vượt mức quy định
- Chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ vượt mức quy định
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính
- Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân khánh tiết, chi phí giao dịch đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác vượt mức quy định.
 
Ngo Hong Hanh

Ngo Hong Hanh

Trung cấp
25/12/07
51
5
8
ha noi
Mình hiểu rồi, cảm ơn @quynhhuong0291@levanton nhiều nhiều.
 
Ngo Hong Hanh

Ngo Hong Hanh

Trung cấp
25/12/07
51
5
8
ha noi
Bác @levanton ơi. Tôi có đọc CV4568/TCT (16/10/2014) (do Manhkhan đăng trong F WKT) nói về việc chi phí lương của giám đốc cũng là chủ của Cty TNHH 1 thành viên. Vậy chốt lại có phải là "lương của vị GĐ này được đưa vào chi phí hđ sxkd" thôi chứ ko được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNCN có đúng không ạ??
 

Đính kèm

  • 10378218_850337984996557_6128473130857168756_n.jpg
    10378218_850337984996557_6128473130857168756_n.jpg
    102.2 KB · Lượt xem: 6
levanton

levanton

Cao cấp
Bác @levanton ơi. Tôi có đọc CV4568/TCT (16/10/2014) (do Manhkhan đăng trong F WKT) nói về việc chi phí lương của giám đốc cũng là chủ của Cty TNHH 1 thành viên. Vậy chốt lại có phải là "lương của vị GĐ này được đưa vào chi phí hđ sxkd" thôi chứ ko được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNCN có đúng không ạ??
CV4568/TCT (16/10/2014) nói:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4568/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN.
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2916/CT-TTHT ngày 25/7/2014 của Cục thuế tỉnh Nam Định về chính sách thuế đối với công ty TNHH một thành viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”
Tại Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao cho chủ sở hữu công ty là giám đốc trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các khoản thu nhập trên được coi là tiền lương và phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Bạn đọc nội dung trên phần tô đậm Công văn; Như vậy tiền lương của chủ DNTN, cty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) không tham gia kinh doanh thì không được ghi nhận chi phí được trừ tính thuế TNDN. Nội dung bạn viết có sự nhầm giữa TNDN với TNCN và sẽ làm cho chủ đề bạn tạo ra sẽ đi lệch hướng.
 
  • Like
Reactions: Ngo Hong Hanh
Thanhdonquihote

Thanhdonquihote

Vô độc bất trượng Fu
28/12/13
39
10
8
Hai phong
Bác @levanton ơi. Tôi có đọc CV4568/TCT (16/10/2014) (do Manhkhan đăng trong F WKT) nói về việc chi phí lương của giám đốc cũng là chủ của Cty TNHH 1 thành viên. Vậy chốt lại có phải là "lương của vị GĐ này được đưa vào chi phí hđ sxkd" thôi chứ ko được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNCN có đúng không ạ??
Theo quy định sử dụng dấu câu, thì dấu chấm phẩy ở đây thể hiện sự cắt vế trong câu ghép song song: "Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh" => mỗi vế là 1 câu độc lập => cá nhân sở hữu kiêm GĐ cty TNHH 1 thành viên thì CP lương GĐ không được trừ khi tính thuế TNDN.
 
  • Like
Reactions: Ngo Hong Hanh
Ngo Hong Hanh

Ngo Hong Hanh

Trung cấp
25/12/07
51
5
8
ha noi
Dạ vâng, các bác ạ, cái dấu ";" và câu kết của văn bản trên ghi là "được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp". Em đã lên phòng tuyên truyền của chi cục thuế Hà Đông để hỏi về việc này. Em đã nhấn mạnh rất rõ là vị chủ DN và cũng là GĐ này tham gia trực tiếp vào quá trình hđsxkd của DN.
Câu trả lời là Không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, chỉ được đưa vào chi phí hđsxkd.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA