Chiet khấu bán hàng

 • Thread starter Tinhtrongmua
 • Ngày gửi
T

Tinhtrongmua

Guest
6/9/12
16
0
1
36
Tien giang
Chào các anh chị đại gia đình we kế toán
Em có một vấn đề này xin các anh chi giải đáp giúp em
Doanh nghiệp em có chiết khấu bán hàng như sau:
- Những khách hàng là đại lý của cty em thì có chính sách chiết khấu
+ Chiết khấu ngay trên mỗi hoá đơn là 4%
+ Nếu khách hàng đó trong tháng đạt doanh số 80tr thì Chiết khấu 3%, quý đạt 250tr thì chiết khấu 1%.
3% và 1% này sẽ quy ra trả bằng hàng
Em không biết viết hoá đơn và hạch toán như thế nào hết
Mong cả nhà cứu em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
982
243
43
Bienhoadongnai
Chào các anh chị đại gia đình we kế toán
Em có một vấn đề này xin các anh chi giải đáp giúp em
Doanh nghiệp em có chiết khấu bán hàng như sau:
- Những khách hàng là đại lý của cty em thì có chính sách chiết khấu
+ Chiết khấu ngay trên mỗi hoá đơn là 4%
+ Nếu khách hàng đó trong tháng đạt doanh số 80tr thì Chiết khấu 3%, quý đạt 250tr thì chiết khấu 1%.
3% và 1% này sẽ quy ra trả bằng hàng
Em không biết viết hoá đơn và hạch toán như thế nào hết
Mong cả nhà cứu em với
 1. CK ngay trên mỗi hd : Hđ có mặt hàng a,b,c,d,e (100 tr Cộng nháp bên ngoài)* 4%= 4 tr, dòng liền kề e : ghi k,mãi (cột tt) 4 tr, cộng tiền hàng 96 tr, thuế 9,6tr...
 2. CK tháng 7 đạt chỉ tiêu 80 tr (ck 3%= 2.4 tr): Hđ 2/8/2014 có mặt hàng a,b,c,d,e,f, g giá trị 20tr chọn những mặt hàng KM để có SL * giá = 2.4 tr...ghi km tháng 7 ko thu tiền ; tiền hàng 17.6 tr, thuế 1.76 tr
 3. CK quý 3 đạt chỉ tiêu 250 tr(ck 1%= 2.5 tr) : Hđ 2/10/2014 có mặt hàng a,b,c,d,e,f,g,h giá trị 30tr chọn những mặt hàng KM để có sl* giá = 2.5 tr...ghi km quý 3 ko thu tiền ; tiền hàng 27.5 tr, thuế 2.75 tr
 
T

Tinhtrongmua

Guest
6/9/12
16
0
1
36
Tien giang
 1. CK ngay trên mỗi hd : Hđ có mặt hàng a,b,c,d,e (100 tr Cộng nháp bên ngoài)* 4%= 4 tr, dòng liền kề e : ghi k,mãi (cột tt) 4 tr, cộng tiền hàng 96 tr, thuế 9,6tr...
 2. CK tháng 7 đạt chỉ tiêu 80 tr (ck 3%= 2.4 tr): Hđ 2/8/2014 có mặt hàng a,b,c,d,e,f, g giá trị 20tr chọn những mặt hàng KM để có SL * giá = 2.4 tr...ghi km tháng 7 ko thu tiền ; tiền hàng 17.6 tr, thuế 1.76 tr
 3. CK quý 3 đạt chỉ tiêu 250 tr(ck 1%= 2.5 tr) : Hđ 2/10/2014 có mặt hàng a,b,c,d,e,f,g,h giá trị 30tr chọn những mặt hàng KM để có sl* giá = 2.5 tr...ghi km quý 3 ko thu tiền ; tiền hàng 27.5 tr, thuế 2.75 tr
Trường hợp 1 em hiểu rồi
Nhưng trường hợp 2 và 3, Cty em tính tiền rổi trả bằng hàng luôn chứ không phải trừ tiền khuyến mãi vào đơn hàng chị ah. ví dụ như đơn hàng 20tr thì em vẫn xuất hoá đơn đủ 20tr, nhưng phần chiết khấu 2.4tr thì em vẫn phải xuất bằng hàng chị ah
Chị giúp em với
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
982
243
43
Bienhoadongnai
Trường hợp 1 em hiểu rồi
Nhưng trường hợp 2 và 3, Cty em tính tiền rổi trả bằng hàng luôn chứ không phải trừ tiền khuyến mãi vào đơn hàng chị ah. ví dụ như đơn hàng 20tr thì em vẫn xuất hoá đơn đủ 20tr, nhưng phần chiết khấu 2.4tr thì em vẫn phải xuất bằng hàng chị ah
Chị giúp em với
Chú ý "...ghi km tháng 7 ko thu tiền" rõ ràng xuất hàng ko thu tiền có gt tương đương 2.4 tr ( xuất hàng khỏi kho ko hoá đơn vat thuế ko chấp nhận đâu) SL và gt vẫn ghi trên hđ để ht kho ko bị sai sót
 
T

Tinhtrongmua

Guest
6/9/12
16
0
1
36
Tien giang
Chú ý "...ghi km tháng 7 ko thu tiền" rõ ràng xuất hàng ko thu tiền có gt tương đương 2.4 tr ( xuất hàng khỏi kho ko hoá đơn vat thuế ko chấp nhận đâu) SL và gt vẫn ghi trên hđ để ht kho ko bị sai sót
 
T

Tinhtrongmua

Guest
6/9/12
16
0
1
36
Tien giang
Chú ý "...ghi km tháng 7 ko thu tiền" rõ ràng xuất hàng ko thu tiền có gt tương đương 2.4 tr ( xuất hàng khỏi kho ko hoá đơn vat thuế ko chấp nhận đâu) SL và gt vẫn ghi trên hđ để ht kho ko bị sai sót[/QUOT
Chú ý "...ghi km tháng 7 ko thu tiền" rõ ràng xuất hàng ko thu tiền có gt tương đương 2.4 tr ( xuất hàng khỏi kho ko hoá đơn vat thuế ko chấp nhận đâu) SL và gt vẫn ghi trên hđ để ht kho ko bị sai sót
Vậy là hoá đơn 20tr e vẫn xuất bình thường. Em xuất thêm 1 hoá đơn ghi là " khuyến mãi T7 không thu tiền, Số lượng *đơn giá=2.4tr. Thuế thì không ghi
Em ghi như vậy đúng không chị
 
T

Tinhtrongmua

Guest
6/9/12
16
0
1
36
Tien giang
Vậy là hoá đơn 20tr em vẫn xuất bình thường
Em xuất thêm 1 hoá đơn ghi là: khuyến mãi T7 không thu tiền, số lượng*đơn giá=2.4tr. dòng thuế suất thì e để trống phải không chị
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
982
243
43
Bienhoadongnai
Vậy là hoá đơn 20tr em vẫn xuất bình thường
Em xuất thêm 1 hoá đơn ghi là: khuyến mãi T7 không thu tiền, số lượng*đơn giá=2.4tr. dòng thuế suất thì e để trống phải không chị
Men - Tía đặt tên phải chịu zậy
HĐ chỉ ghi SL, ghi chú ko thu tiền -> tiền hàng = 0
 
namkim

namkim

Trung cấp
Vậy là hoá đơn 20tr em vẫn xuất bình thường
Em xuất thêm 1 hoá đơn ghi là: khuyến mãi T7 không thu tiền, số lượng*đơn giá=2.4tr. dòng thuế suất thì e để trống phải không chị

đúng rồi bạn
“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”.

Lưu ý hàng đó phải đăng ký với sở công thương bạn tham khảo hướng dẫn tại Điểm 2.4a Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.
 
T

Tinhtrongmua

Guest
6/9/12
16
0
1
36
Tien giang
đúng rồi bạn
“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”.

Lưu ý hàng đó phải đăng ký với sở công thương bạn tham khảo hướng dẫn tại Điểm 2.4a Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.
đúng rồi bạn
“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”.

Lưu ý hàng đó phải đăng ký với sở công thương bạn tham khảo hướng dẫn tại Điểm 2.4a Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.
Hàng này là hàng em dùng để trả chiết khấu (chứ không phải khuyến mãi) nên không có đăng ký với sở công thương. Giống như một hình thức thưởng vậy
đúng rồi bạn
“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”.

Lưu ý hàng đó phải đăng ký với sở công thương bạn tham khảo hướng dẫn tại Điểm 2.4a Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC n
đúng rồi bạn
“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”.

Lưu ý hàng đó phải đăng ký với sở công thương bạn tham khảo hướng dẫn tại Điểm 2.4a Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.
Hình thức này đối với cty em giống như một dạng thưởng vậy chứ không phải là khuyến mãi nên cty em không đang ký sở công thương
Khách hàng cty em mua đạt doanh số tháng thì chiết khấu 3%, doanh số quý thì 1%. Tất cả chiết khấu được quy ra trả bằng hàng.
 
namkim

namkim

Trung cấp
Hàng này là hàng em dùng để trả chiết khấu (chứ không phải khuyến mãi) nên không có đăng ký với sở công thương. Giống như một hình thức thưởng vậy


Hình thức này đối với cty em giống như một dạng thưởng vậy chứ không phải là khuyến mãi nên cty em không đang ký sở công thương
Khách hàng cty em mua đạt doanh số tháng thì chiết khấu 3%, doanh số quý thì 1%. Tất cả chiết khấu được quy ra trả bằng hàng.

Nếu thưởng thì nên chiết khấu bằng tiền. Nếu bằng sản phẩm mà không đăng ký thì khả năng cao bên bạn sẽ bị truy thu
bạn tham khảo điều 92 luật thương mại
Điều 92. Các hình thức khuyến mại
1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.
 
T

Tinhtrongmua

Guest
6/9/12
16
0
1
36
Tien giang
cho em hỏi thêm hình thức của cty em thuộc dạng khuyến mãi hay thưởng. Nếu là thưởng thì em viết hoá đơn như thuế nào và hạch toán ra sao? Em rất mập mờ trường hợp này. Hỏi cơ quan thuế thì trả lời chung chung không ah
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Chào các anh chị đại gia đình we kế toán
Em có một vấn đề này xin các anh chi giải đáp giúp em
Doanh nghiệp em có chiết khấu bán hàng như sau:
- Những khách hàng là đại lý của cty em thì có chính sách chiết khấu
+ Chiết khấu ngay trên mỗi hoá đơn là 4%
+ Nếu khách hàng đó trong tháng đạt doanh số 80tr thì Chiết khấu 3%, quý đạt 250tr thì chiết khấu 1%.
3% và 1% này sẽ quy ra trả bằng hàng
Em không biết viết hoá đơn và hạch toán như thế nào hết
Mong cả nhà cứu em với
Bạn làm bảng kê tính chiết khấu khách hàng được hưởng theo DS đạt bao nhiêu ? tiền CK được quy ra hàng hóa gi ? trình giám đốc duyệt căn cứ vào đó bạn lập hóa đơn GTGT cho khách hàng, giá bán là giá chưa thuế, thuế GTGT, ghi thêm hàng trả CK không thanh toán, bạn hạch toán khoản này vào chi phí bán hàng 6421
 
T

Tinhtrongmua

Guest
6/9/12
16
0
1
36
Tien giang
Hàng này vẫn phải chịu thuế GTGT hả anh. E phải tách hoá đơn chiết khấu ra riêng 1 hoá đơn ah? Đưa vào TK 641 hay 642 vậy anh?
 
T

Tinhtrongmua

Guest
6/9/12
16
0
1
36
Tien giang
và căn cứ vào luật thuế nào để làm vậy a (thông tư, nghị định..) Sếp em cái gì cũng hỏi dựa vào cái gì để làm hết ah
 
namkim

namkim

Trung cấp
và căn cứ vào luật thuế nào để làm vậy a (thông tư, nghị định..) Sếp em cái gì cũng hỏi dựa vào cái gì để làm hết ah
Trường hợp của bạn là chiết khấu thương mại. chiết khấu thương mại thì giảm trừ trực tiếp trên giá theo đúng pháp luật quy định(không có quy định đc quy đổi thành hàng hóa, nếu quy đổi thì lại trở thành hàng khuyến mãi mất rồi) . còn trường hợp bạn làm bảng kê nội bộ thuế có chấp nhận hay không thì chưa có quy định cụ thể. bạn nên làm công văn gửi cục thuế để được hỗ trợ, tránh về sau ko đúng quy định sẽ bị truy thu.

Thân
 
K

kimnhat7B

Guest
24/10/13
1
0
1
TP HCM
Thưởng bằng hàng hóa do đạt doanh số theo tháng hay theo quý đều chịu thuế GTGT nên trên hóa đơn phải tính đủ thuế GTGT cho hàng hóa xuất ra, nhưng doanh thu tính thuế TNDN thì phải trừ khoản thưởng này vì không thu tiền vào.
Có thể áp dụng đề nghị của bạn Nguyencongthuy với một chút thay đổi:
 1. CK ngay trên mỗi hd : Hđ có mặt hàng a,b,c,d,e (100 tr Cộng nháp bên ngoài)* 4%= 4 tr, dòng liền kề e : ghi k,mãi (cột tt) 4 tr, cộng tiền hàng 96 tr, thuế 9,6tr...
 2. CK tháng 7 đạt chỉ tiêu 80 tr (ck 3%= 2.4 tr): Hđ 2/8/2014 có mặt hàng a,b,c,d,e,f, g giá trị 20tr chọn những mặt hàng thưởng để có SL * giá = 2.4 tr...ghi thưởng tháng 7 ko thu tiền - có chịu thuế GTGT ; tiền hàng 20 tr, thuế GTGT 2tr
 3. CK quý 3 đạt chỉ tiêu 250 tr(ck 1%= 2.5 tr) : Hđ 2/10/2014 có mặt hàng a,b,c,d,e,f,g,h giá trị 30tr chọn những mặt hàng thưởng để có sl* giá = 2.5 tr...ghi thưởng quý 3 ko thu tiền - có chịu thuế GTGT ; tiền hàng 30 tr, thuế 3 tr
Khi khai thuế TNDN bạn đưa các khoản thưởng này vào Các khoản giảm trừ doanh thu
 
T

Tinhtrongmua

Guest
6/9/12
16
0
1
36
Tien giang
Em cảm ơn nhiều . Nhưng cho em hỏi thêm là khi định khoản thì như thế nào vậy ah
Thưởng bằng hàng hóa do đạt doanh số theo tháng hay theo quý đều chịu thuế GTGT nên trên hóa đơn phải tính đủ thuế GTGT cho hàng hóa xuất ra, nhưng doanh thu tính thuế TNDN thì phải trừ khoản thưởng này vì không thu tiền vào.
Có thể áp dụng đề nghị của bạn Nguyencongthuy với một chút thay đổi:
 1. CK ngay trên mỗi hd : Hđ có mặt hàng a,b,c,d,e (100 tr Cộng nháp bên ngoài)* 4%= 4 tr, dòng liền kề e : ghi k,mãi (cột tt) 4 tr, cộng tiền hàng 96 tr, thuế 9,6tr...
 2. CK tháng 7 đạt chỉ tiêu 80 tr (ck 3%= 2.4 tr): Hđ 2/8/2014 có mặt hàng a,b,c,d,e,f, g giá trị 20tr chọn những mặt hàng thưởng để có SL * giá = 2.4 tr...ghi thưởng tháng 7 ko thu tiền - có chịu thuế GTGT ; tiền hàng 20 tr, thuế GTGT 2tr
 3. CK quý 3 đạt chỉ tiêu 250 tr(ck 1%= 2.5 tr) : Hđ 2/10/2014 có mặt hàng a,b,c,d,e,f,g,h giá trị 30tr chọn những mặt hàng thưởng để có sl* giá = 2.5 tr...ghi thưởng quý 3 ko thu tiền - có chịu thuế GTGT ; tiền hàng 30 tr, thuế 3 tr
Khi khai thuế TNDN bạn đưa các khoản thưởng này vào Các khoản giảm trừ doanh thu
Em cảm ơn nhiều. Nhưng cho em hỏi thêm: khi định khoản thì như thế nào vậy ah?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA