Mỗi tuần một chuyên đề

hạch toán điều chỉnh sau khi thuế kiểm tra

  • Thread starter copevotam
  • Ngày gửi
copevotam

copevotam

sự học như biển cả mênh mông
22/6/11
207
4
18
35
cần thơ
năm 2009: điều chỉnh giảm chi phí QLDN khoản trích khấu hao TNCĐ không đúng quy định: 35.385.423đ
năm 2010: điều chỉnh giảm chi phí QLDN khoản trích khấu hao TNCĐ không đúng quy định: 130.756.981đ
không chấp nhận chi phí lãi tiền vay do đơn vị không thực hiện góp vốn điều lệ theo quy định: 411.435.998đ
năm 2011: 1) qua kiểm tra đã làm giảm lỗ số tiền 1.684.724.549đ do các nội dung sau:
+ ĐC tăng DT do xuất HĐ 2011 nhưng thu học phí 2012: 8.997.000đ
+ Không chấp nhận đưa vào chi phí QLDN khoản chi không có chứng từ theo quy định: 34.564.54đ
+ Không chấp nhận đưa vào chi phí QLDN khoản trích KH TSCĐ không đúng quy định: 615.717.764đ
+ Không chấp nhận CP lãi vay do đơn vị không thực hiện góp vốn đủ điều lệ theo quy định số tiền: 1.025.445.238đ
2) Giam thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do tính lại HHDV chịu thuế và không chịu thuế VAT: 1.724.114.823
em đang làm BCTC điều chỉnh năm 2012, do mới làm nên em không biết hạch toán định khoản thế nào, anh chị có kinh nghiệm giúp em với ạh,
em cảm ơn nhiều lắm ạh.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nguyenduy2702

nguyenduy2702

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...
năm 2009: điều chỉnh giảm chi phí QLDN khoản trích khấu hao TNCĐ không đúng quy định: 35.385.423đ
năm 2010: điều chỉnh giảm chi phí QLDN khoản trích khấu hao TNCĐ không đúng quy định: 130.756.981đ
không chấp nhận chi phí lãi tiền vay do đơn vị không thực hiện góp vốn điều lệ theo quy định: 411.435.998đ
năm 2011: 1) qua kiểm tra đã làm giảm lỗ số tiền 1.684.724.549đ do các nội dung sau:
+ ĐC tăng DT do xuất HĐ 2011 nhưng thu học phí 2012: 8.997.000đ
+ Không chấp nhận đưa vào chi phí QLDN khoản chi không có chứng từ theo quy định: 34.564.54đ
+ Không chấp nhận đưa vào chi phí QLDN khoản trích KH TSCĐ không đúng quy định: 615.717.764đ
+ Không chấp nhận CP lãi vay do đơn vị không thực hiện góp vốn đủ điều lệ theo quy định số tiền: 1.025.445.238đ
2) Giam thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do tính lại HHDV chịu thuế và không chịu thuế VAT: 1.724.114.823
em đang làm BCTC điều chỉnh năm 2012, do mới làm nên em không biết hạch toán định khoản thế nào, anh chị có kinh nghiệm giúp em với ạh,
em cảm ơn nhiều lắm ạh.

Bạn có thể cho mình biết khoản trích khấu hao TNCĐ không đúng quy định là không đúng quy định nào? Và mình vi phạm như thế nào được không bạn? Lúc đó mình sẽ có giải pháp cho bạn.

Thân
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA