Tính gia hàng tòn kho

  • Thread starter 123456dva
  • Ngày gửi
1

123456dva

Guest
12/12/14
3
0
1
35
e đang sử dụng hình thức phương pháp đánh giá hàng tồn kho: the phương pháp giá bình quân cuối kỳ thì e có thể phân bổ chi phí mua hàng và giá nhập kho theo tháng được k ah. đay là lần đàu tiên e làm mong A/C chỉ giup e cảm ơn!
 
X

Xuanngoc9090

Guest
4/8/10
3
2
3
Nghe an
e đang sử dụng hình thức phương pháp đánh giá hàng tồn kho: theo phương pháp giá bình quân cuối kỳ thì e có thể phân bổ chi phí mua hàng và giá nhập kho theo tháng được k ah. đay là lần đàu tiên e làm mong A/C chỉ giup e cảm ơn!

Bạn nên nhớ là phương pháp bình quân cuối kỳ mục đích là để xác định trị giá hàng xuất kho chứ không phải để xác định trị giá hàng nhập kho bạn nhé. Do vậy, khi mua hàng thì bạn nên cộng giá mua và chi phí mua để xác định trị giá mua hàng cho từng lần bạn nhé
 
V

Võ Xuân Trường

Trung cấp
10/12/14
136
32
28
57
Bạn có 2 cách tính :
1-nếu bạn cộng giá vốn và chi phí mua hàng cho từng lần mua(chung) , cuối tháng lấy tổng tri nhập / tổng số lượng nhập = Giá BQ
2-Nhập riêng giá mua và chi phí mua hàng nhập riêng :(cộng riêng)
-Cuối tháng như trên : gia BQ hàng , Giá BQ chi phí .
- Cuối tháng xác định giá vốn HH và Gia vốn chi phí tất toán về TK 632
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều