Chênh lệch thu chi mới hạch toán vào doanh thu

  • Thread starter lotus123
  • Ngày gửi
L

lotus123

Sơ cấp
21/4/06
7
0
1
Hà Nội
#1
Giúp mình với nhé.
Công ty của mình có hoạt động xuất khẩu lao động. Tiền thu về xuất khẩu lao động (phí quản lý, khai thác ...) và tiền chi về xuất khẩu lao động (hoa hồng môi giới, chi phí khác ...) hạch toán trên tài khoản 338. Cuối kỳ, chênh lệch thu chi trên 338 được hạch toán vào doanh thu.
Theo các bạn, hạch toán như vậy có đúng không?
Có cần thiết hạch toán toàn bộ tiền thu vào doanh thu, tiền chi vào vào chi phí không? Nếu có thể chỉ cho mình thêm tài liệu để tham khảo cụ thể.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Bạn hạch toán như vậy là sai bản chất của doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Hạch toán như vậy vừa ẩn doanh thu, vừa ẩn chi phí. Cái phần chênh lệch giữa thu và chi không phải là doanh thu, mà là lợi nhuận.

Tài liệu chính là các sách hướng dẫn hạch toán kế toán thôi.
 

Thành viên trực tuyến

  • theanhst92
  • daongocnam0603
Xem nhiều