Đánh giá ngoại tệ

  • Thread starter Thu Hương1408
  • Ngày gửi
T

Thu Hương1408

Sơ cấp
30/12/17
0
0
0
25
Tại công ty AT, ngày 31/12, số dư chị tiết gốc ngoại tệ là như sau:
Tk 1122(V:cool:: 860.000(40000 usd)
Tk 131
Tk131( công ty :cool:: dư nợ: 339.220( 16000 usd, thanh toán ở V:cool:
Tk 131( công ty H): dư nợ 179.520( 8500 usd, thanh toán ở VC:cool:
Tk 131 ( công ty A): dư có 110.344( 5200 usd, thanh toán ở V:cool:
Tk 331:
Tk 331 công ty X dư có 322.625( 14500 usd , thanh toán ở V:cool:
Tk 331 công ty P dư nợ 128.400(6000usd, thanh toán ở VC:cool:
Tk 341( VC:cool:: 469.040( 22000 usd)
Y/C: Đánh giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào 31/12 và định khoản.
Các anh chị giúp em với ạ. Em đang cần rất gấp. Em cám ơn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK