Đánh giá ngoại tệ

  • Thread starter Thu Hương1408
  • Ngày gửi
T

Thu Hương1408

Sơ cấp
30/12/17
0
0
0
23
Tại công ty AT, ngày 31/12, số dư chị tiết gốc ngoại tệ là như sau:
Tk 1122(V:cool:: 860.000(40000 usd)
Tk 131
Tk131( công ty :cool:: dư nợ: 339.220( 16000 usd, thanh toán ở V:cool:
Tk 131( công ty H): dư nợ 179.520( 8500 usd, thanh toán ở VC:cool:
Tk 131 ( công ty A): dư có 110.344( 5200 usd, thanh toán ở V:cool:
Tk 331:
Tk 331 công ty X dư có 322.625( 14500 usd , thanh toán ở V:cool:
Tk 331 công ty P dư nợ 128.400(6000usd, thanh toán ở VC:cool:
Tk 341( VC:cool:: 469.040( 22000 usd)
Y/C: Đánh giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào 31/12 và định khoản.
Các anh chị giúp em với ạ. Em đang cần rất gấp. Em cám ơn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều