BÀI TẬP VỀ TSCĐ. ANh chị giúp em với ạ!

 • Thread starter WOJK
 • Ngày gửi

1609 lượt xem

WOJK

WOJK

Sơ cấp
24/8/19
4
0
1
18
Cho biết tình hình cuối kì của một doanh nghiệp (ngàn đồng)
Tổng TS= Tổng NV= 600.000; TỔng SD Nợ= Tổng SD Có=650.000
Tổng TS ngắn hạn 400.000
Các TK phản ánh nguồn vốn đều có số dư Có
Doanh nghiệp không lập dự phòng và không có tài sản dài hạn nào khác ngoài TSCĐ
Vậy nguyên giá của các TSCĐ hiện có là bao nhiêu?

BÀI 2
.
Doanh nghiệp M tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, có tình hình về tăng TSCĐ hữu hình trong tháng (đạt trạng thái sẵn sàng sử dụng) như sau:
1.Mua một thiết bị sản xuất giá mua chưa thuế 80.000, thuế GTGT 10% đã trả bằng TGNH. Chi phí trước khi sd đã trả bằng tiền mặt 2000
2.Mua một ô tô phục vụ qldn giá mua chưa thuế là 740.000 thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho bên bán.Chi phí trước khi sd trả bằng tiền tạm ứng 12.100trong đó thuế GTGT 400 và lệ phí trước bạ 7.400. Xe ô tô được mua sắm bằng nguồn vốn đầu tư XDCB và được đánh giá còn 80% giá trị sd thực tế.
3.Mua một xe tải phục vụ bán hàng giá mua chưa thuế 230.000,thuế GTGT 5% đã trả bằng tiên gửi ngân hàng. chi phí trước khi sd đã tar bằng tiền mặt 10.000 trong đó thuế GTGT 600 và lệ phí trước bạ 2.300
4.Chi tiền mặt mua 1 thiết bị phục vụ hoạt động phúc lợi do quỹ phúc lợi đài thọ theo HĐ (GTGT) 33.000( gồm thuế GTGT 3.000, thuế GTGT không được khấu trừ)
5.Bộ phận XDCB bàn giao bàn giao một của hàng mới xd xong với tổng chi phí thực tế đã bỏ ra là 2.000.000 trong đó THue GTGT 80.000 và chi phí vượt mức bth không tính vào nguyên giá TSCĐ 120.000. cỬa hàng này được đầu tư xd bằng nguồn vốn ĐT XDCB.
Yêu cầu:
1/ Phân tích ảnh hưởng của từng nghiệp vụ lên BCTC của công ti
2/ Thực hiện bút toán liên quan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
Em cảm ơn nhiều ạ.
 

BQT trực tuyến

 • Rua Diu Dang
  Rua Diu Dang
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • nguyenonglyna
 • Rua Diu Dang
 • maycatvai
 • thuongdan
 • TÂM123456B
 • Thu Hòa 1983
 • denhatotoTQ
 • dangtaihuy
 • ctvn2019
 • Lê Thị Thi Thơ

TEXT LINK

Xem nhiều