BRAVO Thời điểm ghi nhận doanh thu trong Doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau.

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Ghi nhận doanh thu là một bước quan trọng để người Lãnh đạo xác định được kết quả kinh doanh chính xác. Để làm tốt công việc này, người kế toán cần lưu ý một số vấn đề về thời điểm ghi nhận trong từng trường hợp sau:

Trường hợp 1 - Ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

Thời điểm xác định doanh thu chịu thuế là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm viết hóa đơn dịch vụ. (Nếu thời điểm viết hóa đơn xảy ra trước thì lấy thời điểm viết hóa đơn, trừ dịch vụ vận tải hàng không).

Trường hợp 2 - Doanh thu hoạt động thương mại

Thời điểm ghi nhận doanh thu chịu thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

Trường hợp 3 - Doanh thu bán bất động sản

Khi bàn giao BĐS thì ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN, quyết toán lại thuế và ghi nhận chi phí liên quan hoạt động bán BĐS được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao BĐS.

Trường hợp 4 - Doanh thu trong hoạt động xây lắp

Như vậy, thời điểm xác định thuế GTGT của hoạt động xây lắp là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền chính.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,252
1,472
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Mấy nguyên tắc này cũ rồi chưa cập nhật, cái 1, 3, 4 chưa đủ và còn sai nhé.
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
  • Phần mềm BRAVO

    Phần mềm BRAVO

Cảm ơn sự góp ý từ BQT.
Anh (chị) chia sẻ thêm để các thành viên cập nhật nhé ạ. :)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK