Vay dài hạn mua TSCĐ

Mai-Ngọc

Mai-Ngọc

Sơ cấp
2/7/21
3
0
1
22
Vay dài hạn ngân hàng để mua 1 Tài sản cố định hữu hình, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 110.000, chi phí lắp đặt là 2.200 bao gồm thuế GTGT 10%; chưa thanh toán cho người bán.
Anh chị giúp em định khoản câu này với ạ .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,125
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Theo thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn như sau:

c) Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp​

– Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho SXKD, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá – ghi theo giá mua trả tiền ngay)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)
Nợ TK 242 – Chi phí trả trước (Phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ giá mua trả tiền ngay và thuế GTGT (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331.
– Định kỳ, thanh toán tiền cho người bán, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Có các TK 111, 112 (số phải trả định kỳ bao gồm cả giá gốc và lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ).
– Định kỳ, tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả của từng kỳ, ghi:
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
Có TK 242 – Chi phí trả trước.
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: P.T.Quyen

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA