Nghị định số 148/2018/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2021-07-19

No permission to download
  • Thread starter Truong Nguyen
  • Ngày gửi
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,125
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Truong Nguyen submitted a new resource:

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động - Nghị định số 148/2018/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân...

Read more about this resource...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA