Các phương án xử lý trường hợp người lao động không chịu "3 tại chỗ"

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
165
69
28
webketoan.com.vn
Công văn số 2844/LĐTBXH-PC ngày 25/8/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn vướng mắc trong thực hiện chính sách

Đối với những lao động không đồng ý làm việc theo mô hình "3 tại chỗ", Bộ Lao động TB&XH cho rằng, doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận giải quyết theo một trong các phương án sau:

(i) Cho người lao động ngừng việc.

(ii) Tạm hoãn HĐLĐ theo điểm h khoản 1 Điều 30 BLLĐ hoặc nghỉ không lương theo khoản 3 Điều 115 BLLĐ;

(iii) Thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ theo khoản 3 Điều 34 BLLĐ hoặc doanh nghiệp thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo điểm c khoản 1 Điều 36 BLLĐ...

Cần biết rằng, khi lựa chọn một trong các phương án nêu trên, người lao động đều có thể được hưởng chính sách hỗ trợ thu nhập mùa dịch từ nhà nước theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Tuy nhiên, mức hỗ trợ sẽ khác nhau tùy từng trường hợp. Ngoài ra, chính sách lương, quyền lợi khác... cũng sẽ khác nhau (ví dụ nếu "ngừng việc" sẽ được trả lương ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ, nếu tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ không lương thì sẽ không có lương).

Tiếp theo, đối với các doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động do không đáp ứng điều kiện "3 tại chỗ" hoặc nằm trong khu vực bị cách ly, phong tỏa..., Bộ Lao động cho rằng có thể hiểu theo hướng doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do thực hiện yêu cầu phòng chống dịch của cơ quan nhà nước để người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ thu nhập theo Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg .

Đối với quy định "người lao động thuộc diện phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa..." để xét hưởng chính sách hỗ trợ thu nhập theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì được hiểu bao gồm những trường hợp nơi làm việc và/hoặc nơi cư trú của người lao động nằm trong khu vực bị phong tỏa hoặc phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16....

Theo Bộ Lao động, trong bối cảnh dịch, việc hiểu và áp dụng các chính sách cần đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, đơn giản để có thể hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn.

Nguồn Luatvietnam.net
 

Xem nhiều