Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Thread starter yenleonline
  • Ngày gửi
yenleonline

yenleonline

Sơ cấp
30/8/21
6
0
1
38
Cả nhà cho mình hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp .
Cty năm 20 quyết toán lỗ, nhưng tháng 1/2021 cty có đóng thuế thu nhập tạm tính quý 4/20 3trieu. Vậy năm 2020 3tr này có duoc tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ko?
Năm 2020 hạch toán N821/C3334 : 3tr
Cuối năm 2020 kết chuyển chi phí sang N911/C821: 3tr
Tháng 1/Năm 20201 khi đóng thuế hạch toán N3334/C112: 3tr
Có đúng như vậy không cho mình ý kiến với nhé. Cảm ơn cả nhà
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Cả nhà cho mình hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp .
Cty năm 20 quyết toán lỗ, nhưng tháng 1/2021 cty có đóng thuế thu nhập tạm tính quý 4/20 3trieu. Vậy năm 2020 3tr này có duoc tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ko?
Năm 2020 hạch toán N821/C3334 : 3tr
Cuối năm 2020 kết chuyển chi phí sang N911/C821: 3tr
Tháng 1/Năm 20201 khi đóng thuế hạch toán N3334/C112: 3tr
Có đúng như vậy không cho mình ý kiến với nhé. Cảm ơn cả nhà

- Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:
+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Trường hợp của bạn là đã ghi có ngược lại rồi nên không có thêm bút toán kết chuyển chi phí thuế TNDN vì thực tế không có phát sinh chi phí này nhé.

Tháng 01/2021 bạn tạm nộp thì xem như đó là một khoản phải thu, sẽ được cấn trừ lại cho các khoản phải nộp phát sinh sau này.

Nếu cần bạn có thể tham khảo thêm chi tiết hướng dẫn hạch toán tài khoản 821 tại trang tuvan.webketoan.vn
 
  • Like
Reactions: yenleonline
yenleonline

yenleonline

Sơ cấp
30/8/21
6
0
1
38
- Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:
+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Trường hợp của bạn là đã ghi có ngược lại rồi nên không có thêm bút toán kết chuyển chi phí thuế TNDN vì thực tế không có phát sinh chi phí này nhé.

Tháng 01/2021 bạn tạm nộp thì xem như đó là một khoản phải thu, sẽ được cấn trừ lại cho các khoản phải nộp phát sinh sau này.

Nếu cần bạn có thể tham khảo thêm chi tiết hướng dẫn hạch toán tài khoản 821 tại trang tuvan.webketoan.vn
cảm ơn bạn nhé
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA