Mỗi tuần một chuyên đề

Thanh lý TSCĐ

  • Thread starter Hang1412
  • Ngày gửi
Hang1412

Hang1412

Sơ cấp
28/7/21
2
0
1
31
Em chào a/c em có câu hỏi ntn mong a/c giúp đỡ.
Bên em thanh lý TSCĐ mua cách đây không lâu giá 510tr em thấy trên sổ KT cũ để lại thì máy đó chưa khấu hao, hiện nay bên em thanh lý với giá 500tr thì sẽ hạch toán ntn và xoá sổ đối với t/s đó ntn ạ.
có phải N214/811 và ghi C211 k ạ
Phần TSCĐ em còn chứ có kn mong a/c giúp đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

AM accounting

Sơ cấp
26/7/21
30
16
8
32
Em kiểm tra xem lý do tài sản đó chưa khấu hao, chưa đưa vào sử dụng hay khấu hao thiếu. Trường hợp
1. Khấu hao thiếu thì trích khấu hao bổ sung.
Khi thanh lý hạch toán giảm nguyên giá TSCĐ
Nợ 214 số tiền đã khấu hao
Nợ 811 giá trị còn lại
Có 211 nguyên giá
2. Chưa sử dụng nên không khấu hao thì hạch toán giảm nguyên giá
Nợ 811 Có 211 nguyên giá
Bút toán thu nhập do thanh lý
Nợ 111,112,131
Có 711 số tiền 500tr
Có 3331 số thuế GTGT phải nộp
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA