Báo cáo nguyên vật liệu SXXK

  • Thread starter Cùi Bắp Bỏ Đi
  • Ngày gửi
C

Cùi Bắp Bỏ Đi

Sơ cấp
24/7/16
12
4
3
33
Chào anh/chị

Bên em nhập nguyên vật liệu về sản xuất xuất khẩu (E31), mình gửi những báo cáo nào cho cơ quan hải quan, thời gian khi nào. Anh chị hướng dẫn dùm em.

Em cảm ơn anh chị.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều