Mỗi tuần một chuyên đề

TSCĐ đang cho thuê vẫn được trích khấu hao

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 43218/CTHN-TTHT ngày 1/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí khấu hao tài sản cố định cho thuê.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 5 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC, đối với các TSCĐ đang cho thuê, doanh nghiệp vẫn được trích khấu hao, tính vào chi phí hợp lý trong kỳ.

Theo đó, trường hợp công ty nhập khẩu phần mềm về cho đối tác thuê lại, nếu phần mềm này đáp ứng tiêu chuẩn TSCĐ thì vẫn được trích khấu hao, tính vào chi phí trong kỳ.

Nguồn: LuatViettnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA