Làm mất hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế phạt đến 8 triệu đồng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số…


Trong đó, so với Nghị định 125/2020, Nghị định mới này đã bổ sung thêm quy định sau:

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế;
Các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Như vậy, từ ngày 01/01/2022 - thời điểm có hiệu lực của Nghị định 102/2021, tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế sẽ bị phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng. Đồng thời, các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Ngoài ra, Nghị định 102/2021 cũng sửa đổi thời hiệu xử phạt hành chính về hóa đơn là 02 năm (trước đây, thời hiệu xử phạt hành chính về hóa đơn là 01 năm).

Cũng theo Nghị định 102/2021, người nộp thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng sẽ được miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Mức miễn, giảm tiền phạt tối đa được xác định bằng số tiền phạt trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có). Theo đó, hồ sơ chứng minh giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại và giá trị được bảo hiểm, bồi thường gồm:

- Biên bản kiểm kê, xác định giá trị thiệt hại vật chất do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập;

- Bản chính hoặc bản sao có xác nhận công chứng hoặc chứng thực của các giấy tờ sau:

+ Biên bản xác định giá trị thiệt hại vật chất của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật;

+ Hồ sơ bồi thường thiệt hại vật chất được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường theo quy định;

+ Hồ sơ trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân phải bồi thường theo quy định.
 
Sửa lần cuối:
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều