Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 391/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn GTGT điều chỉnh ngày.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ là khi dịch vụ hoàn thành hoặc khi thu trước tiền dịch vụ.

Trường hợp công ty lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP (mức phạt từ 4 - 8 triệu đồng hoặc 3 - 5 triệu đồng nếu không dẫn đến chậm nộp thuế).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO