Vyc

  • Thread starter Quỳnhhh06
  • Ngày gửi
Quỳnhhh06

Quỳnhhh06

Sơ cấp
24/11/21
3
0
1
Kiểm soát nội bộ có giúp đơn vị đạt các chỉ tiêu:
A. ROI=20%
B. Đứng đầu ngành chế biến thủy sản?
 

Xem nhiều