MN Giải giúp em với ạ, em cảm ơn ạ

  • Thread starter hoangdbp2
  • Ngày gửi
hoangdbp2

hoangdbp2

Sơ cấp
25/11/21
2
0
1
23
Trong quá trình kiểm toán BCTC cho năm tài chính N của Cty Hồng Hoa, các kiểm toán viên đã phát hiện những sai sót sau:
1 .Công ty mua một TSCĐ hữu hình dùng cho bộ phận bán hàng giá 396 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) vào 01/7/N, nhưng không ghi tăng TSCĐ mà hạch toán trực tiếp vào Chi phí bán hàng trong năm tài chính. Biết tỷ lệ khấu hao của loại tài sản này là 12%/năm.2 Kế toán bỏ sót nghiệp vụ mua hàng ngày 29/12/N trị giá 264 triệu đồng, hóa đơn chưa về và tiền hàng chưa thanh toán.3. Công ty mua một lô hàng giá 600 triệu VNĐ, hàng đã giao vào ngày 30/12/N tại kho người bán. Đến 31/12/N hóa đơn đã về nhưng hàng chưa về kho, đơn vị chưa trả tiền cho người bán và không ghi chép nghiệp vụ này vào năm N mà chỉ phản ánh vào sổ sách kế toán khi hàng thực tế nhập kho 05/01/N+1.


4. Qua xác nhận đã phát hiện một khoản phải thu khách hàng không thể thu được là 77 triệu (khách nợ đã chấm dứt hoạt động và không có khả năng trả nợ). Đơn vị chưa lập dự phòng cho khoản thu này.5. Ghi hóa đơn bán hàng chưa thu tiền phát sinh ngày 28/12/N vào ngày 10/01/N+1 (khi khách hàng thanh toán tiền) theo giá bán chưa thuế GTGT 10% 430 triệu đồng, giá vốn hàng bán 226 triệu đồng


6.Doanh nghiệp mua một lô nguyên vật liệu trị giá 200triệu đồng để sản xuất hai

loại sản phẩm A, B (sản phẩm A không chịu thuế GTGT). Kế toán xác định khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của lô nguyên vật liệu là 20 triệu đồng. Biết trong kỳ nguyên vật liệu dùng sản xuất sản phẩm A là 60%, sản phẩm B là 40%.

7. Kế toán cấn trừ (bù trừ) nhầm nợ phải trả cho cty EPco vào nợ phải thu của cty Colala làm cho nợ phải thu của cty Colala từ 270 triệu chỉ còn 70 triệu

Yêu cầu: Bạn cho biết:

1-Mỗi tính huống trên là gian lận hay sai sót? Tại sao?

2-Nêu ảnh hưởng (nếu có) của mỗi sai sót trên báo cáo tài chính và sự ảnh hưởng đối với người sử dụng thông in tài chính qua các tỷ suất? biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
3, Nêu các bút toán điều chỉnh?
4, Nêu các thủ tục kiểm toán để phát hiện các sai sót trên?
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều