Chi nhánh cùng tỉnh nếu hạch toán độc lập phải tự khai thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
770
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 50506/CTHN-TTHT ngày 29/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế đối với chi nhách hạch toán độc lập cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 42, khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đối với chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh trên cùng địa bàn với trụ sở chính nếu hạch toán độc lập thì chi nhánh sẽ tự khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều