Các nghiệp vụ trong một công ty sản xuất thông thường

  • Thread starter ph_phanphuong2112
  • Ngày gửi
ph_phanphuong2112

ph_phanphuong2112

Sơ cấp
5/1/22
5
1
3
20
Lấy minh họa tại một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cụ thể (ít nhất 10 nghiệp vụ kinh tế phát sinh), lựa chọn tổng hợp tất cả các phần hành: kế toán các khoản phải thu, phải trả; kế toán đầu tư tài chính, thuê tài sản và dự phòng; kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; kế toán vốn chủ sở hữu và tối thiểu 5 nghiệp vụ về hàng khuyến mại để tiến hành định khoản. Hãy nêu tên các chứng từ liên quan cho từng nghiệp vụ. Cụ thể như sau:

-Giới thiệu chung về doanh nghiệp

-Nêu nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành định khoản

-Nêu tên các chứng từ liên quan cho từng nghiệp vụ

-Nội dung nghiệp vụ gắn với lĩnh vực, đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 
MINA

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
3,772
324
83
43
Ninh Thuận
Lấy minh họa tại một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cụ thể (ít nhất 10 nghiệp vụ kinh tế phát sinh), lựa chọn tổng hợp tất cả các phần hành: kế toán các khoản phải thu, phải trả; kế toán đầu tư tài chính, thuê tài sản và dự phòng; kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; kế toán vốn chủ sở hữu và tối thiểu 5 nghiệp vụ về hàng khuyến mại để tiến hành định khoản. Hãy nêu tên các chứng từ liên quan cho từng nghiệp vụ. Cụ thể như sau:

-Giới thiệu chung về doanh nghiệp

-Nêu nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành định khoản

-Nêu tên các chứng từ liên quan cho từng nghiệp vụ

-Nội dung nghiệp vụ gắn với lĩnh vực, đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Chị thấy trong bài đã chỉ rõ, có điểm nào em chưa hiểu chị có thể giải thích giúp em. Em đã học kế toán được bao nhiêu tiết rồi?
 
ph_phanphuong2112

ph_phanphuong2112

Sơ cấp
5/1/22
5
1
3
20
Chị thấy trong bài đã chỉ rõ, có điểm nào em chưa hiểu chị có thể giải thích giúp em. Em đã học kế toán được bao nhiêu tiết rồi?
cj giải thích hộ e phần hàng khuyến mãi vs ạ e chưa hiểu phần đó
 
  • Like
Reactions: MINA
ph_phanphuong2112

ph_phanphuong2112

Sơ cấp
5/1/22
5
1
3
20
Chị thấy trong bài đã chỉ rõ, có điểm nào em chưa hiểu chị có thể giải thích giúp em. Em đã học kế toán được bao nhiêu tiết rồi?
cj giúp e cách tạo nv vs ạ
 
MINA

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
3,772
324
83
43
Ninh Thuận
  • Like
Reactions: ph_phanphuong2112
MINA

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
3,772
324
83
43
Ninh Thuận
cj giúp e cách tạo nv vs ạ
Hi em, hi vọng topic này có thể giúp em, anh @levanton là thành viên kỳ cựu nhiều năm đảm nhiệm KTT sản xuất rất yêu nghề & giúp rất nhiều thế hệ kế toán. Nếu em còn muốn được giúp đỡ thêm có thể đặt câu hỏi em nhe!
 
  • Like
Reactions: ph_phanphuong2112
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều