Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1459/TCHQ-TXNK ngày 25/4/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc hàng gia công, SXXK.

Công văn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến chính sách miễn thuế, hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK).

Theo đó, Tổng cục Hải quan lưu ý, điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đều không có quy định hoàn thuế đối với trường hợp nguyên liệu nhập kinh doanh sau đó thuê gia công và đưa vào SXXK.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan, có nguồn gốc là hàng SXXK đã được doanh nghiệp nội địa khác sản xuất sau đó xuất vào kho ngoại quan theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì khi mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ phải áp dụng mã loại hình nhập kinh doanh và kê khai nộp thuế.

Đối với bao bì nhập khẩu tại chỗ theo loại hình A12 để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, nếu không đáp ứng điều kiện miễn thuế BVMT theo Thông tư 159/2012/TT-BTC thì phải kê khai nộp thuế BVMT và không được hoàn thuế khi thực xuất sản phẩm.

Đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để SXXK, doanh nghiệp phải khai nộp bổ sung thuế GTGT nếu tại thời điểm nhập khẩu chưa nộp và phải nộp tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có).

Cũng là nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để SXXK, nếu thực tế có đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được xét hoàn thuế nhập khẩu theo quy định.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều