Tiêu thụ phế phẩm SXXK tại nội địa có phải nộp thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 5677/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ), trường hợp hàng hóa nhập khẩu để SXXK, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình SXXK được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy thì được miễn thuế nhập khẩu.

Đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình SXXK nếu chuyển tiêu thụ nội địa thì cũng được miễn thuế nhập khẩu, chỉ cần làm thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế BVMT theo quy định (khoản 4 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP).

Tuy nhiên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu để SXXK nhưng không được sử dụng cho mục đích SXXK hoặc đã sử dụng để sản xuất sản phẩm nhưng không xuất khẩu sản phẩm thì sẽ không được miễn thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp phải khai tờ khai hải quan mới, nộp thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA