Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế online

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Ngày 16/5/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1604/TCT-KK về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Theo đó, Mục II Phụ lục 01 Công văn này hướng dẫn người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Cổng dịch vụ công Quốc gia như sau:

Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia và chọn dịch vụ “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”.

Bước 2: Cổng dịch vụ công Quốc gia chuyển sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế chưa.

Bước 4: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn các thông tin của cá nhân.

Bước 5: Người nộp thuế kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn trên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế và bổ sung các thông tin khác không có trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư nếu có thay đổi.

Bước 6: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra thông tin nhận từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ.

Bước 7: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ đã nộp thành công, đồng thời tự động chuyển thông tin vào hệ thống TMS ngay sau khi người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử thành công.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA