Về trình tự xử phạt thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
770
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 562/TCT-PC ngày 28/2/2022 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính theo thông báo của Kiểm toán nhà nước.

Công văn hướng dẫn Cục thuế các tỉnh thực hiện việc lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt hành chính về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, căn cứ Điều 21 Luật Quản lý thuế 2019, trường hợp Kiểm toán nhà nước có kiến nghị nội dung về nghĩa vụ nộp thuế và đã gửi biên bản hoặc báo cáo kiểm toán đồng thời cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ căn cứ hồ sơ để lập biên bản (nếu Kiểm toán nhà nước chưa lập) kèm theo quyết định xử phạt hành chính nếu phát hiện có vi phạm về thuế, hóa đơn.

Trường hợp người nộp thuế khiếu nại nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước thì việc xử lý khiếu nại thực hiện theo pháp luật về giải quyết khiếu nại (nếu Kiểm toán nhà nước kiểm toán trực tiếp người nộp thuế) hoặc theo điểm b khoản 2 Điều 21 Luật Quản lý thuế 2019. Căn cứ vào kết quả xử lý khiếu nại, cơ quan thuế sẽ thực hiện điều chỉnh quyết định xử phạt hành chính nếu cần thiết.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều