Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2825/TCT-CS ngày 4/8/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp đăng ký thành lập cơ sở xử lý chất thải nguy hại, nếu đáp ứng điều kiện về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn đối với cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường ban hành kèm Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013 thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Về mức ưu đãi thuế TNDN, tham khảo quy định tại các văn bản sau: Luật thuế TNDN, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Thông tư số 212/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA