Dự án điện mặt trời được ưu đãi thuế TNDN như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4408/CTTPHCM-TTHT ngày 7/5/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.

Cục thuế TP. HCM lưu ý, dự án sản xuất điện mặt trời nếu là dự án đầu tư mới theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC, đáp ứng điều kiện kinh doanh theo Điều 9 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và thuộc ngành nghề sản xuất năng lượng tái tạo thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Trường hợp dự án sản xuất điện mặt trời thuộc loại hình cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo và là dự án đầu tư mới, đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường theo Quyết định số 693/QĐ-TTg thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Với cùng một thu nhập, nếu doanh nghiệp đồng thời đáp ứng nhiều mức ưu đãi khác nhau thì được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều