Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 39619/CTHN-TTHT ngày 11/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan khi xuất HĐĐT để bán hàng hóa, dịch vụ, gồm các trường hợp bán vào nội địa, bán cho khu phi thuế quan khác hay xuất khẩu ra nước ngoài đều phải ghi rõ trên hóa đơn cụm từ "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan".

Khi phát hành HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, nếu có sai sót, ngoài việc phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và lập hóa đơn thay thế thì doanh nghiệp còn phải gửi thông báo cho cơ quan thuế được biết theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều