Các trường hợp hoàn thuế GTGT tại cơ quan Hải quan phải xin ý kiến của Thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3301/TCHQ-TXNK ngày 10/8/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc các quy trình về thuế.

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 26 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021, các hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng được giải quyết sau ngày 31/3 của năm kế tiếp đồng thời thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Hải quan chỉ xem xét hoàn thuế sau khi thu thập thông tin khấu trừ/hoàn thuế của doanh nghiệp từ cơ quan Thuế:

- Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa, doanh nghiệp có vi phạm pháp luật về hải quan, về thuế, pháp luật khác có liên quan đang bị khởi tố vụ án hình sự;

- Doanh nghiệp xin hoàn thuế là công ty thành viên trong cùng một tập đoàn nhưng tập đoàn đó hoặc đơn vị thành viên khác trong cùng tập đoàn đó đang bị khởi tố vụ án hình sự;

- Số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn từ 500 triệu đồng trở lên;

- Doanh nghiệp không giải trình được những mâu thuẫn trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế;

- Các trường hợp khác mà cơ quan hải quan có nghi ngờ trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng cơ quan Hải quan có đủ cơ sở xác định doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế tại cơ quan Thuế thì sẽ không cần thu thập thông tin.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA