Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
770
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 42535/CTHN-TTHT ngày 29/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh.

Trường hợp Công ty có lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn bị sai, sót theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì phải kê khai bổ sung đối với hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế tại kỳ tính thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Riêng trường hợp khai bổ sung hóa đơn dẫn đến tăng số thuế phải nộp thì phải nộp đủ tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp theo quy định.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều